BARDO

 • BARDO (inf. wł.). W gminie z niecierpliwością czeka się na rozpoczęcie zapowiedzianego porządkowania koryta Nysy Kłodzkiej i jego otoczenia. Ma do tego przystąpić Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, bez którego zadziałania trudno jest podejmować lokalne zamierzenia gospodarcze w oparciu o tę rzekę.Bez oczyszczenia rzeki przez Wody Polskie gmina nie ma co inwestować w przystanie- Dla nas...
 • BARDO (inf. wł.). W tym roku mniej pieniędzy gminnych przeznaczono na współpracę z organizacjami pozarządowymi, w tym stowarzyszeniami. Wynika to z pewnych zmian, które ostatnio dokonały się w funkcjonowaniu niektórych grantobiorców.Niemały wpływ na korektę wydatków we wspomnianym zakresie ma fakt, że od roku w gminie nie ma czwartoligowej drużyny piłkarskiej, która generowała o wiele wyższe...
 • BARDO (inf. wł.). Na mniejszą ilość - niż pierwotnie szacowano - gospodarstwa domowe wykazały zainteresowanie zakupem węgla za pośrednictwem gminy. Burmistrz Krzysztof Żegański zauważa, że na taki popyt przełożyła się łagodniejsza zima oraz wcześniejsze zakupy opału poczynione przez bardzian.Ta masa, która jest dostarczana w odpowiedzi na zamówienie zbiorowe, bardzo płynnie trafia do osób o...
 • BARDO (inf. wł.). Park za Nysą ma stać się terenem częściej odwiedzanym przez bardzian i ich gości. Zachętą do korzystania z niego staną się urządzenia, które mają sprzyjać aktywnej rekreacji.Wybudowanie czterech zbiorników przeciwpowodziowych na ziemi kłodzkiej może skutkować spłaszczeniem ewentualnej fali powodziowej niesionej przez Nysę Kłodzką i niepowtórzeniem się sytuacji z połowy roku...
 • BARDO (inf. wł.). Choć już minął miesiąc od otwarcia w miasteczku Centrum Seniora, to nowe miejsce o charakterze nie tylko integracyjnym wciąż pozostaje przewodnim tematem wielu rozmów. I tak będzie jeszcze przez jakiś czas, bowiem są podejmowane działania na rzecz jak najbardziej efektywnego wykorzystania nowoczesnego obiektu.- Mamy za sobą fundamentalny okres dla utworzenia wspomnianego...
 • BARDO (inf. wł.). Kierowcy pojazdów poruszających się ulicą Fabryczną i zamierzający pokonać drogę krajową nr 8, by przedostać się na ulicę Główną niekiedy tracą cierpliwość. I nic dziwnego, bo wydostanie się z podporządkowanych dróg np. w godzinach szczytu komunikacyjnego graiczy z cudem. Dlatego interweniują m.in. u władz miejskich, aby rozwiązać ten wieloletni problem.- Wspólnie ze...
 • Burmistrz Miasta i Gminy Bardo informuje, że:Zarządzeniem nr 14/2023 z dnia 18.01.2023 r. skierowano do sprzedaży nieruchomości zabudowane – lokale mieszkalne:
 • BARDO (inf. wł.). W najbliższym czasie przesunie się w przestrzeni miasta centrum jego życia kulturalnego. Ma to związek z już poczynionymi działaniami inwestycyjnymi gminy oraz jej najbliższymi zamierzeniami wobec bazy wykorzystywanej do tego celu.Przejściowo lokalne życie kulturalne, rekreacyjne i sportowe znalazło lokum w tym budynku - To prawda. Budynek służący dotychczas Centrum Kultury i...
 • Zarządzeniem nr 8/2023 z dnia 11.01.2023 r. skierowano do oddania w użyczenie nieruchomość zabudowaną, położoną w Bardzie przy ul. Głównej 61, w obrębie Bardo, w granicach działki nr 460, o pow. 2659 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta SW1Z/00064043/0.
 • BARDO (inf. wł.). Przez minione dni mieszkańcy i podmioty gospodarcze w gminie, korzystający z sieci wodociągowej, odczuwali pewien dyskomfort. Wynikał on z tego, że konieczne było jej oczyszczenie i udrożnienie. Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie, która zajmuje się obsługą magistrali, z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowała o zaplanowanych robotach, a urząd burmistrza z...
 • Studio27
 • Kotlina-dkl
 • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
 • Lukasz-dkl24
 • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-bgk1
Sobota, 2023-02-04
List_mini_pt-nekropolia
Sobota, 2023-02-04
List_mini_pt-rowerowy1
Sobota, 2023-02-04
List_mini_301361691-840457763971850-6472709935076886208-n
Piątek, 2023-02-03
List_mini_pt-narkotyki1
Piątek, 2023-02-03
List_mini_pt-radon
Piątek, 2023-02-03
List_mini_pt-wodne
Piątek, 2023-02-03
List_mini_pt-wlodarze1-2
Piątek, 2023-02-03
List_mini_pt-morawkap1
Piątek, 2023-02-03
List_mini_polanica
Piątek, 2023-02-03
polecamy