STRONIE ŚLĄSKIE

 • GMINA STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Łagodna, póki co, zima umożliwiła podjęcie kilku z zaplanowanych na ten rok zadań o charakterze inwestycyjnym lub remontowym. Między innymi na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim rozpoczęto budowę kaplicy wspólnej dla tej i sąsiedniej, tj. kościelnej nekropolii. Natomiast w Bolesławowie zabrano się za rozbudowę remizy tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży...
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Pojawił się oferent, który jest zainteresowany wykonaniem ogromu prac w obrębie Jaskini Niedźwiedziej. Ich cel, to udostępnienie do turystycznego zwiedzania Sali Mastodonta i przyległości. Wiadomo, że ten cykl robót może potrwać 3 - 4 lata.- Z tym wiąże się zmiana wieloletniego planu finansowego gminy. W rachubę wchodzi dla nas porażająca kwota, bo 38 milionów...
 • Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnych 
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Na 750 tys. zł oszacowano wstępnie potrzeby w gminie, jeśli chodzi o najbliższe zamierzenia mieszkańców w zakresie wyhamowania emisji spalin i gazów. O taką też kwotę samorząd Stronia Śląskiego wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, mając na uwadze paleniska kwalifikujące się do wygaszenia na rzecz odnawialnych źródeł...
 • Obwieszczenie Burmistrza Stronia śląskiego w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sienna i janowa góra - obszar 3 - gmina Stronie śląskie
 • OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Sienna i Stronie Lasy.
 • OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr XIX studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach terenu oznaczonego w obowiązującym studium symbolem „US.MTU”. 
 • Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej:
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Wielu mieszkańców będących w wieku poprodukcyjnym wcale nie wyhamowuje swojej aktywności ruchowej. Jedni czynią to w pojedynkę, drudzy grupowo, ale wszyscy - bezwiednie - przyczynili się do zauważenia tej dynamiki przez innych, np. organizatorów ogólnopolskiego konkursu. Wysoko ocenili oni to, co we wspomnianym zakresie dzieje się w gminie...
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Na ul. Zielonej stoi okazały budynek mieszkalny, w którym znajdują się lokale socjalne oraz komunalne. Około dwudziestka najemców tych drugich zdecydowała się wykupić od gminy powierzchnie zajmowane przez siebie z rodzinami. Od burmistrza Dariusza Chromca dowiedzieliśmy się, że w lutym br. dojdzie do transakcji. Tym samym powstanie wspólnota mieszkaniowa, w której...
 • Studio27
 • Kotlina-dkl
 • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
 • Lukasz-dkl24
 • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-bgk1
Sobota, 2023-02-04
List_mini_pt-nekropolia
Sobota, 2023-02-04
List_mini_pt-rowerowy1
Sobota, 2023-02-04
List_mini_301361691-840457763971850-6472709935076886208-n
Piątek, 2023-02-03
List_mini_pt-narkotyki1
Piątek, 2023-02-03
List_mini_pt-radon
Piątek, 2023-02-03
List_mini_pt-wodne
Piątek, 2023-02-03
List_mini_pt-wlodarze1-2
Piątek, 2023-02-03
List_mini_pt-morawkap1
Piątek, 2023-02-03
List_mini_polanica
Piątek, 2023-02-03
polecamy