MIĘDZYLESIE

 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Ten rok w przygranicznej gminie nie powinien być skromniejszy od poprzedniego, jeśli chodzi o ofertę kulturalną i rekreacyjną. Jak zapewnia dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Teresa Sobierska - przygotowano ją z myślą o mieszkańcach oraz gościach Międzylesia i okolic, biorąc pod uwagę gusty i guściki, ale i możliwości finansowe.- Od samorządu mamy zapewnione...
 • Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2022r., poz.503 ze zm./ oraz uchwały nr XLV/261/2022 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 marca 2022r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie długopole Górne 
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Urealnianie kosztów funkcjonowania gminnego systemu śmieciowego w ostatnich latach stało się jeszcze mniej przyjemnym obowiązkiem. Wobec systematycznego wzrostu cen różnych pochodnych, powodują większe niezadowolenie mieszkańców i podmiotów odstawiających odpady.- Funkcjonowanie naszego systemu dostosowaliśmy do przepisów obowiązujących w tej materii, dokonując w nim...
 • Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzylesie
 • Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 165 w Długopolu Górnym
 • ZIEMIA KŁODZKA (inf. wł.). Po raz pierwszy w ponad 25-letniej historii Korony Gór Polskich posiedzenie jej Loży Zdobywców odbyło się w przygranicznym miasteczku na ziemi kłodzkiej. Klub Zdobywców najwyższych krajowych szczytów już liczy około 130 tysięcy członków, co oznacza, że jego szeregi sukcesywnie rosną.Zdobywczynie Korony Gór Polskich - Anna ze Śląska i Teresa z Międzylesia Pani Anna ze...
 • Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, przy Placu Wolności 1, wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń wykazy:
 • Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, przy Placu Wolności 1, wywieszony został na tablicy ogłoszeń wykaz:
 • OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie (dla terenu w obrębie Niemojów) oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium
 • Studio27
 • Kotlina-dkl
 • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
 • Lukasz-dkl24
 • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_2u2a8258
Środa, 2023-03-29
List_mini_pt-bgk
Środa, 2023-03-29
List_mini_dkl24pl-dozynki-2021-nowa-wies-8
Środa, 2023-03-29
List_mini_pt-winda
Środa, 2023-03-29
List_mini_pt-kociol2
Środa, 2023-03-29
List_mini_pt-jaromierz
Środa, 2023-03-29
List_mini_zyczenia-bystrzyca-2023
Środa, 2023-03-29
List_mini_pt-osp0
Środa, 2023-03-29
List_mini_pt-ubrania
Środa, 2023-03-29
List_mini_pt-kulturalnik74ea
Wtorek, 2023-03-28
polecamy