MIĘDZYLESIE

 • Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, przy Placu Wolności 1, wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń wykazy
 • Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, przy Placu Wolności 1, wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń wykazy
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Gdyby nie przedwczesna śmierć prywatnego inwestora, to wzniesiony budynek fabryczny opodal drogi do Dolnika już zapewne byłby wykorzystany na działalność produkcyjną. W jego sąsiedztwie są tereny, które samorząd Międzylesia wskazuje do zagospodarowania przemysłowo-usługowego z nieuciążliwą funkcją dla otoczenia. Do wykorzystania na działalność gospodarczą są działki w...
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Po trzech latach nieobecności powróciło noworoczne spotkanie burmistrza z przedstawicielami samorządu lokalnego, reprezentantami instytucji i podmiotów działających na obszarze gminy międzyleskiej bądź z nią współpracującymi. W poniedziałkowym wydarzeniu, 30 bm. wzięli także udział poslanka Monika Wielichowska, radny wojewódzki Zbigniew Szczygieł, przewodniczący Rady...
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Gdyby nie przeszkody natury zaopatrzeniowej, to jeszcze w ubiegłym roku udałoby się całkowicie zakończyć termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego. A tak formalnie nastąpiło to w tym miesiącu, bo uregulowano należność za windę, którą po raz pierwszy zainstalowano w tym obiekcie.Do niełatwych zadań należała termomodernizacja międzyleskiego przedszkola. Z tej...
 • GMINA MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Niczym bumerang powraca temat wybudowania ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 33 m.in. z drogą powiatową nr 3233. To bardzo niebezpieczne miejsce w Roztokach nie tylko ze względu na fatalny układ przecinających się ciągów komunikacyjnych ("krajówka" załamuje się tutaj pod kątem około 45 stopni), ale i ruchliwego sąsiedztwa; w pobliżu znajdują się...
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Z każdym następnym rokiem kontynuowania tej imprezy rośnie liczba uczestników. Swój udział chętnie w niej widzą nie tylko mieszkańcy gminy międzyleskiej, ale także partnerskiego czeskiego miasta Králíky. Stąd od kilku lat przestrzenią dla kolędowej biesiady pozostaje sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, w której miejsce na wspólny obiad i poczęstunek...
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Każda gmina ma obowiązek pobierania opłaty planistycznej. Stanowi ona 10 - 30 proc. wzrostu wartości działki przekształcanej na inny cel. Nie wszystkie osoby stykające się ze wspomnianą opłatą znajdują dla niej uzasadnienie, stąd zapytaliśmy burmistrza Międzylesia o jej mechanizm. - Weźmy na przykład działkę rolną przekształcaną na działkę budowlaną. Ta pierwsza...
 • Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2022r., poz.503 ze zm./ oraz uchwały nr L//294/2022 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 czerwca 2022r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowa Wieś, działka nr ewid. 110/3
 • Lasy Państwowe Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia...
 • Studio27
 • Kotlina-dkl
 • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
 • Lukasz-dkl24
 • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-bgk1
Sobota, 2023-02-04
List_mini_pt-nekropolia
Sobota, 2023-02-04
List_mini_pt-rowerowy1
Sobota, 2023-02-04
List_mini_301361691-840457763971850-6472709935076886208-n
Piątek, 2023-02-03
List_mini_pt-narkotyki1
Piątek, 2023-02-03
List_mini_pt-radon
Piątek, 2023-02-03
List_mini_pt-wodne
Piątek, 2023-02-03
List_mini_pt-wlodarze1-2
Piątek, 2023-02-03
List_mini_pt-morawkap1
Piątek, 2023-02-03
List_mini_polanica
Piątek, 2023-02-03
polecamy