GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-05-23 12:08:42
WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierkowicach
1. Położenie nieruchomości: Bierkowice
2. Nr działki:  30/2 /AM - 1/
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,4200 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko  SW1K/00085647/5 /wolna od obciążeń i zadłużeń/.
5. Cena wywoławcza:  193.000,- zł 
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %
6. Opis nieruchomości:   
Działka nr 30/2 o pow. 0,4200 ha o kształcie nieregularnym, wielobok. Teren w większości płaski. W części północno-wschodniej działka opada stromo do wąwozu. Brak ogrodzenia. Działka przylega do drogi powiatowej nr 3245D. W otoczeniu nieruchomości występuje sieć elektroenergetyczna oraz wodociągowa. Działka jest niezabudowana, porośnięta zielenią niską oraz samosiewem drzew.
Dla terenu lokalizacji nieruchomości został sporządzony Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Bierkowice (uchwała nr 94/IV/2003) z dnia 2003-12-30 (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego nr 34 z 18.02.2004 r., poz. 605.) Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka położona jest w jednostce MN).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 
Przetarg odbędzie się dnia 16 lipca 2024 roku o godz. 1030 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny  wywoławczej, tj. 19.300,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta  38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy  Kłodzko,  najpóźniej do dnia 11 lipca 2024 roku. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Termin podpisania aktu notarialnego wynosi jeden miesiąc od dnia przeprowadzonego  przetargu i cała cena sprzedaży musi być zapłacona najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  ceny  sprzedaży. 
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.                                                                                                                                      
Wójt Gminy
/-/  Zbigniew Tur
   
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_dkl24-klodzko-9
Piątek, 2024-07-12
List_mini_2u2a7516
Piątek, 2024-07-12
List_mini_polanica
Piątek, 2024-07-12
List_mini_pt-kapielisko0
Piątek, 2024-07-12
List_mini_2u2a0305
Czwartek, 2024-07-11
List_mini_pt-simzs
Czwartek, 2024-07-11
List_mini_pt-budzet.lokalny
Czwartek, 2024-07-11
List_mini_2u2a7526
Czwartek, 2024-07-11
List_mini_zlotystok-herb
Czwartek, 2024-07-11
List_mini_miedzylesie
Czwartek, 2024-07-11
polecamy