Wydźwięk niepodległości w nowym centrum spotkań

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-11-11 23:36:04
ZŁOTY STOK (inf. wł.). Największym wydarzeniem w dniu 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w gminie złotostockiej było bez wątpienia oddanie do użytku zrewitalizowanego obiektu byłego kościoła ewangelickiego. Od 11 listopada br. już zaczął on służyć celom kulturalnym i turystycznym, a więc zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Aż wypada życzyć, by zainteresowanie ofertą płynącą z tej budowli było tak duże, jak w dniu jej udostępnieni, kiedy po prostu trzeba było dostawiać krzeseł...


Spełniło się marzenie zarówno samorządowców jak i wielu mieszkańców Złotego Stoku i jego okolic. Przez lata nieczynna świątynia poewangelicka została przywrócona do życia, tyle że w innej formie. Obiekt stał się swoistym omnicentrum, w którym koncerty muzyczne przeplatać się będą z wystawami, spotkania z ciekawymi ludźmi z różnego rodzaju prezentacjami itp. Właśnie w dniu tegorocznych lokalnych obchodów odzyskania niepodległości przez nasz kraj w sposób szczególny połączono fakt otwarcia budynku po gruntownym remoncie ze świętowaniem rocznicy i wyróżnieniem grupy mieszkańców za ich wkład w to dzieło oraz kolejnych w promocję gminy.

Osoby zebrane w byłej świątyni, w tym przewodniczących Rady Powiatu Ząbkowickiego Dariusza Marcinkowa i złotostockiej Rady Miejskiej Elżbietę Ruszkowską, przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Czesława Kręcichwosta, miejscowego proboszcza Pawła Paździura i inne, burmistrzyni Grażyna Orczyk zaprosiła na retrospektywny spacer wirtualny. Przypomniała pokrótce dzieje kościoła poewangelickiego od najdawniejszych lat po współczesność i odniosła się do inwestycji poczynionej w ramach projetku pn. "Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza". Włodarzyni wskazała, że gdyby w roku 2017 udało się zdobyć dofinansowanie na to przedsięwzięcie, to jego koszt zamknąłby się kwotą około 4 mln zł. Tak się nie stało i dopiero kolejne podejście okazało się skuteczne, jednakże już droższe; ostatecznie wydatki zamkną się sumą niemal 7,5 mln zł, przy dofinansowaniu rzędu 5 mln zł.

Budowla niemal zachowała swoją bryłę zewnętrzną, choć przebudowano pokrycie dachowe, zmieniono funkcję dzwonnicy na wieżę widokową oraz podniesiono estetykę jej otoczenia. Natomiast w środku została dostosowana do nowej roli, ale z zachowaniem szacunku dla miejsc kultowych. Każdy z obecnych na uroczystości jej otwarcia mógł o tym naocznie się przekonać.

Wydarzenie stało się okazją do wmurowania kapsuły czasu pod posadzką nowego centrum. Za 50 lat, a może i dalej kolejne pokolenia, które po nią sięgną, będą mogły "odkryć" Złoty Stok w swoistej pigułce przynoszącej informacje o tym, jak liczna była gmina, czym zajmowali się jej mieszkańcy, kto sprawował w niej władzę, jakie nominały pieniędzy były w obrocie itd.

Ważnym wydarzeniem stało się wypełnienie woli Kapituły Nagrody "Zasłużony dla Miasta i Gminy Złoty Stok", która swoją uchwałą do tego zaszczytu wskazała Kazimierza Wronę - miejscowego animatora kultury. Laureat już za moment w towarzystwie zespołu dziecięcego z Mąkolna zaprezentował próbkę własnych uzdolnień.

Swój wielki dzień właśnie 11 bm. mieli tegoroczni stypendyści Burmistrza Złotego Stoku. Zostali nimi - Daniel Mrozek z Chwalisławia za osiągnięcia w strzelectwie sportowym, Maria Król ze Złotego Stoku uprawiająca z doskonałymi wynikami karate, Laura Piszczyk ze Złotego Stoku również czyniąca ogromne postępy w karate, Julia Rożniatowska z Mąkolna też zajmująca się tą japońską sztuką walki, podobnie jest w przypadku Kuby Szpilarewicza ze Złotego Stoku. Burmistrzyni Grażyna Orczyk wespół z przewodniczącą RM Elżbietą Ruszkowską uhonorowały trenera karate Dariusza Karczmita oraz muzyczną nadzieję akordeonową Mąkolna i gminy, czyli Gabriela Charęzę.

Nawiązaniem do 104. rocznicy niepodległości Polski był występ artystyczny w wykonaniu złotostockich przedszkolaków, którym, podobnie jak ich nauczycielkom, nie szczędzono braw. Gromkie oklaski odezwały się także po inscenizacji "Dziadów cz. II" Adama Mickiewicza, a przedstawionych przez ósmoklasistów z miejscowej szkoły. Przez trzy tygodnie, pod opieką grupy swoich nauczycieli, pracowali nad niełatwym dramatem naszego wieszcza, wkomponowując go do wnętrza tego historycznego obiektu. I uczynili to perfekcyjnie, bowiem dzięki ich grze niemal każde jego miejsce stało się ważne dla prezentowanego dzieła akurat trafnie wpisującego się w przesłanie o randze niepodległości, o której wcześniej, m.in. w odniesieniu do wojny w Ukrainie, mówiła burmistrzyni Grażyna Orczyk.

Niepodległościowy klimat w Złotym Stoku podkreślił koncertem utworów Fryderyka Chopina francuski pianista Michael Bourdoncle.
 
(bwb)

FOTOMIGAWKI Z WYDARZENIAKomentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-bgk1
Sobota, 2023-02-04
List_mini_pt-nekropolia
Sobota, 2023-02-04
List_mini_pt-rowerowy1
Sobota, 2023-02-04
List_mini_301361691-840457763971850-6472709935076886208-n
Piątek, 2023-02-03
List_mini_pt-narkotyki1
Piątek, 2023-02-03
List_mini_pt-radon
Piątek, 2023-02-03
List_mini_pt-wodne
Piątek, 2023-02-03
List_mini_pt-wlodarze1-2
Piątek, 2023-02-03
List_mini_pt-morawkap1
Piątek, 2023-02-03
List_mini_polanica
Piątek, 2023-02-03
polecamy