ESP „Młoty” – odbyły się pierwsze spotkania mieszkańców z rzeczoznawcami

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2024-02-29 13:05:07
ARTYKUŁ SPONSOROWANY


Od 19 do 23 lutego 2023 r. odbywały się pierwsze spotkania niezależnego rzeczoznawcy majątkowego z właścicielami nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w obrębie planowanej ESP Młoty. Chęć przystąpienia mieszkańców do dobrowolnych wycen cieszy się dużą popularnością, czego potwierdzeniem są kolejne zgody składane przez mieszkańców w Lokalnym Punkcie Informacyjnym.
 
Wszystkie spotkania mieszkańców z rzeczoznawcą odbyły się w zaplanowanym, ustalonym wcześniej terminie. Przebiegały w przyjaznej atmosferze, a interesanci udostępniali wszelkie nieruchomości, które podlegają oględzinom. 
 
Zadaniem rzeczoznawcy jest dokonanie oceny i analizy wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na wartość nieruchomości. Obejmują one lokalizację, stan techniczny budynku, infrastrukturę otaczającą i inne czynniki ekonomiczne. Wynikiem oględzin jest przygotowanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości. Rzeczoznawca deklaruje przygotowanie powyższych operatów w maju 2024 r. Wówczas, każdy mieszkaniec będzie miał możliwość indywidualnego omówienia wyceny z rzeczoznawcą, jak również będzie mógł wnieść swoje uwagi oraz zastrzeżenia. 
 
Spotkania z niezależnym wykonawcą są realizacją deklaracji złożonych przez Grupę PGE na spotkaniach z mieszańcami. PGE, jako odpowiedzialny inwestor, wyszła z inicjatywą dobrowolnego wykupu nieruchomości znajdujących się w obszarze planowanej inwestycji, przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie ESP, czyli przed zastosowaniem procedur przewidzianych w specustawie, która narzuci warunki wykupu nieruchomości. Działanie Grupy PGE jest podyktowane chęcią wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań dla obu stron i uzgodnienie dogodnych dla właścicieli warunków oraz terminów odkupu nieruchomości. 
 
Aby przystąpić do procesu dobrowolnej wyceny, należy zgłosić nieruchomość do udziału w procesie wyceny przez osobę, która dysponuje tytułem prawnym do danej nieruchomości. Odpowiednie formularze są dostępne do pobrania pod linkiem na stronie poświęconej projektowi ESP Młoty: https://www.gkpge.pl/projekt-mloty. Formularze dostępne są również w Lokalnym Punkcie Informacyjnym.
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_2u2a1045
Poniedziałek, 2024-04-15
List_mini_pt-policjant1
Poniedziałek, 2024-04-15
List_mini_2u2a4549
Poniedziałek, 2024-04-15
List_mini_klodzko
Poniedziałek, 2024-04-15
List_mini_klodzko
Poniedziałek, 2024-04-15
List_mini_klodzko
Poniedziałek, 2024-04-15
List_mini_klodzko
Poniedziałek, 2024-04-15
List_mini_euro-2024-661cde1f7859a
Poniedziałek, 2024-04-15
List_mini_pt-tauron4
Niedziela, 2024-04-14
List_mini_pt-chmielnicki1
Sobota, 2024-04-13
polecamy