MIĘDZYLESIE - Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-05-25 19:53:05
Międzylesie, dnia 25 maja 2023 r.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 165 w Długopolu Górnym
1. Położenie nieruchomości: obręb Długopole Górne, lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 165 w Długopolu Górnym, w granicach działki nr 184/6, o powierzchni 0,2262 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00063669/5. Lokal mieszkalny o pow. 63,12 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 11,64 m2. Łączna pow. lokalu i pomieszczenia przynależnego wynosi 74,76 m2.
2. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 25 maja 2023 r.
3. Cena wywoławcza wynosi 50 500 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych).
4. Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, sala 14 (II piętro).
5. Wadium w wysokości 2 525 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych) – płatne najpóźniej do dnia 23 czerwca 2023 r. w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004. 
6. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie (I piętro), oraz na stronie www.miedzylesie.pl w zakładce PRZETARGI/Ogłoszenia o przetargach/Ogłoszenia o przetargach 2023.
7. Szczegółowych informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. 17, tel. (74) 8 126 327 wew. 14.
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • Ziemia-jaszkowa

najnowsze artykuły

Mini_pt-tauron6
Niedziela, 2024-06-16
List_mini_2u2a6834
Sobota, 2024-06-15
List_mini_2u2a6820
Sobota, 2024-06-15
List_mini_dkl24pl-2024-06-15-plawnica-hala-sportowa-2
Sobota, 2024-06-15
List_mini_2u2a6701
Piątek, 2024-06-14
List_mini_dkl24-psm-2024-4
Piątek, 2024-06-14
List_mini_pt-gddkia
Piątek, 2024-06-14
List_mini_zrzut-ekranu-----kopia
Piątek, 2024-06-14
List_mini_pt-woda
Piątek, 2024-06-14
List_mini_443717367-775447838069816-1331761625932596198-n
Piątek, 2024-06-14
polecamy