POLANICA-ZDRÓJ - Informacja o wykazie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-09-23 09:25:27
RT.6840.40.2022.DS (informacja o wykazie)
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.):
 
BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ
 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do:
 
1) zbycia (sprzedaży) w trybie bezprzetargowym - gminnego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Żeromskiego nr 4 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (prawo współwłasności nieruchomości gruntowej w granicach działki gruntu nr 89 (AM–2) o pow. 1240 m², obręb Sokołówka, KW nr SW1K/00051864/5)*.
 
Okres wywieszenia wykazu: 23/09/2022–14/10/2022
 
*Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, składają wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc 
od dnia wywieszenia wykazu.
 
Wykaz został zamieszczony na stronach internetowych: www.bip.polanica.pl i www.polanica.pl
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_2u2a6770
Wtorek, 2023-06-06
List_mini_dsc-0554
Wtorek, 2023-06-06
List_mini_dkl24-polanica-zdroj-spotkanie-rpd-superniania-8
Wtorek, 2023-06-06
List_mini_pt-kulturalnik84ce
Wtorek, 2023-06-06
List_mini_klodzko
Wtorek, 2023-06-06
List_mini_klodzko
Wtorek, 2023-06-06
List_mini_klodzko
Wtorek, 2023-06-06
List_mini_klodzko
Wtorek, 2023-06-06
List_mini_2u2a7218
Wtorek, 2023-06-06
List_mini_pt-wieza.jawornik1
Wtorek, 2023-06-06
polecamy