MIĘDZYLESIE

 • Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2020r. poz. 293 ze zm./ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Międzylesiu uchwały nr XXXI/163/2021 z dnia 26 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Międzylesie - dz. nr 293/2 i 295/2
 • Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2020r. poz. 293 ze zm./ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Międzylesiu uchwały nr VII/44/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie RÓŻANKA, gmina Międzylesie. 
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Już od ponad roku mierzymy się z epidemią koronawirusa, z różnymi tego skutkami, w tym najtragiczniejszymi, którą jest śmierć osób najbliższych lub znajomych. Jaka w związku z epidemią panuje atmosfera, najlepiej widać to w gminach. Im dalej od wybuchu pandemii, tym większy podział wśród społeczeństwa - z jednej strony na niedowiarków, z drugiej na przerażonych...
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Coroczna edycja lokalnego Programu aktywizacji obszarów wiejskich skutkuje wieloma wykonanymi zadaniami. Mają one wymiar odnowionych placów zabaw, odświeżonych wiat przystankowych, wymalowanych świetlic itp. Wydawałoby się więc, że kolejne etapy przedsięwzięcia już nie mają sensu, tymczasem...Przedsiębiorczość międzyleskiej społeczności także widać przy drogach - Gmina...
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Mieszkańcy nie tylko tej gminy "gubią" się w programach finansowych dotyczących uczynienia powietrza bardziej czystym. Są niedoprecyzowane, wykluczają niektóre grupy osób, nie informują wprost, że ich celem tak naprawdę jest przygotowanie Kowalskich do ponoszenia w przyszłości większych kosztów użytkowania nowych instalacji, a ograniczenie emisji spalin ma...
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Dwa tereny zielone określane mianem parków to raczej większe skwery - jeden znajduje się na rynku, drugi obok parkingu i bazaru. Trzeba przyznać, że są zadbane, gdyż ze strony miasta dokłada się dużo troski o ich właściwe utrzymanie. Jednak w Międzylesiu przydałby się park z prawdziwego zdarzenia. I jest na niego pomysł.Na obrzeżach miasteczka znajduje się obszar jak...
 • GMINA MIĘDZYLESIE (inf. wł.) W jednostkach ochotniczych straży pożarnych odbywają się zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Druhowie podsumowują dokonania oraz określają kolejne wyzwania dla swoich stowarzyszeń.Z zachowaniem daleko idących środków ostrożności są przeprowadzane oceny pracy OSP w mieście i gminie Międzylesie. Jeszcze przed wprowadzeniem bardziej surowych obostrzeń profilaktycznych...
 • Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, przy Placu Wolności 1, wywieszony został na tablicy ogłoszeń wykaz
 • MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Ulica Kolejowa przez długie lata pozostawała torem przeszkód - głównie dla kierowców. Jej właściciel, czyli Polskie Koleje Państwowe, nie inwestowały w oczekiwaną modernizację. Teraz ma to się zmienić, bo ten ciąg komunikacyjny przejęła na swój garnuszek gmina. Na jej zlecenie opracowano projekt przebudowy sporego fragmentu i rozpoczęto poszukiwania programu, który...
 • GMINA MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Z Nowej Wsi, w której stoi drugi co do wielkości pod względem kubatury kościół na ziemi kłodzkiej, do Gajnika poprowadzi utwardzona droga o charakterze turystycznym. Przybliży ona obie podgórskie miejscowości, a równocześnie zepnie dwa inne, wcześniej zmodernizowane odcinki dróg - w samym Gajniku oraz w Nowej Wsi.Z Gajnika do Nowej Wsi ma zrobić się bliżej-...
 • Studio27
 • Kotlina-dkl
 • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
 • Lukasz-dkl24
 • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_miedzylesie
Środa, 2021-04-14
List_mini_miedzylesie
Środa, 2021-04-14
List_mini_stronie
Środa, 2021-04-14
List_mini_stronie
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-zasady
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-przewozy1
Środa, 2021-04-14
List_mini_2u2a1360
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-cis2
Środa, 2021-04-14
List_mini_pt-miss
Środa, 2021-04-14
List_mini_gmina-klodzko
Środa, 2021-04-14
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz