ZŁOTY STOK

 • Wójt Gminy Bochnia informuje, że od dnia 27.06.2022 r. do dnia 18.07.2022 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26, Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku Rynek 22
 • ZŁOTY STOK (inf. wł.). Od roku 2014 w gminie duży nacisk położono na współpracę z miejscowymi organizacjami pozarządowymi. Większość z nich, w ramach swojej działalności statutowej realizuje zadania własne przypisane jednostce samorządu terytorialnego. Są nimi: profilaktyka zdrowotna, rehabilitacja, działalność w zakresie sportu i kultury, organizacja wypoczynku, bezpieczeństwo i in.Przed...
 • ZŁOTY STOK (inf. wł.). Na późniejszy termin przesunięto wmurowanie na terenie kościoła poewangelickiego kapsuły czasu. Przymierzano się z tym wydarzeniem na 8 czerwca br., jednak zgody nie wyraził wykonawca robót rewitalizacyjnych obejmujących obiekt jeszcze pozostający placem budowy. Ważny historycznie moment zaistnieje za jakiś czas.- Niewykluczone, że to nastąpi 11 listopada tego roku, bo...
 • GMINA ZŁOTY STOK (inf. wł.). Pierwszą wystawą, która zaistnieje w przemianowanym na placówkę kultury i turystyki kościele poewangelickim będzie ekspozycja dotycząca 30-lecia samorządu terytorialnego. Ma dotyczyć przede wszystkim lokalnej historii.- Dlatego już zwróciliśmy się do mieszkańców z prośbą o dostarczanie nam zdjęć, wycinków prasowych, plakatów, które mają złożyć się na tę ekspozycję....
 • ZŁOTY STOK (inf. wł.). Gminy mają obowiązek sporządzenia własnych rejestrów zabytków znajdujących się na ich terenie. Do tego muszą określić względem nich swoją politykę i zredagować programy zachowania takich obiektów kultury materialnej. Z jednej strony chciałoby się przyklasnąć pomysłowi, jednak z drugiej wprost należy zapytać, czy to nie jest sztuka dla sztuki.Jak wyglądają historyczne...
 • ZŁOTY STOK (inf. wł.). Bolączką urokliwego miasteczka jest brak miejsc noclegowych. Na ten fakt zwracają uwagę turyści, których - co cieszy - znowu pojawia się sporo. Do czasu rozwoju bazy hotelowej rozwiązaniem może stać się powiększanie bazy agroturystycznej.W punkcie informacji turystycznej można dowiedzieć się o bazie noclegowej na terenie gminy W punkcie informacji turystycznej w Złotym...
 • ZŁOTY STOK (inf. wł.). Od roku 2016, w którym wystąpiła duża susza, gmina stosuje dopłatę ze swoich środków do każdego metra sześciennego wody pobieranej przez mieszkańców z sieci w aglomeracji. Uczyniła to w chwili, gdy fundusz zapasowy spółki został wyczerpany z powodu konieczności zakupu wody u innego podmiotu, do czego też dołożyła się gmina. Liczono wtedy, że sytuacja będzie przejściowa,...
 • ZŁOTY STOK (inf. wł.). Przynależność do kilku stowarzyszeń bądź organizacji pozwala zwrócić większą uwagę na gminę położoną pomiędzy Przedgórzem Sudeckim a Górami Złotymi. Między innymi pozwala to pozyskiwać fundusze niezbędne dla jej rozwoju oraz bardziej się promować.Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i Lokalna Grupa Działania...
 • ZŁOTY STOK (inf. wł.). Park Miejski niebawem poddany zostanie gruntownej renowacji. A to właśnie w nim organizowano większość imprez plenerowych, m.in. wykorzystując tam znajdującą się scenę. Teraz one będą odbywać się w sąsiedztwie budynku Centrum Kultury i Promocji, gdzie znajduje się okazała parcela.W minionych latach w otoczeniu złotostockiego CKiP-u starano się wyjść z ofertą kulturalną,...
 • ZŁOTY STOK (inf. wł.). Dwie uroczystości składające się na jedno wspólne wydarzenie zdomniowały sobotnią rzeczywistość w pogórniczym miasteczku. Pierwszą stanowiło podkreślenie ponadtrzydziestoletniej samorządności terytorialnej w Polsce, drugą - dziesięciolecie istnienia miejscowej Górniczej Orkiestry Dętej. Miejscem fetowania był teren rekreacyjny przy Centrum Kultury i Promocji. Cztery...
 • Studio27
 • Kotlina-dkl
 • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
 • Lukasz-dkl24
 • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_stronie
Piątek, 2022-07-01
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-narkobiznes
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-schodyb5
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-ladodeja0
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-krus8
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-rocznica11
Piątek, 2022-07-01
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2022-07-01
List_mini_polanica
Piątek, 2022-07-01
List_mini_polanica
Piątek, 2022-07-01
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz