STRONIE ŚLĄSKIE

 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Z jednej strony ogrodzenia są oni, czyli około 340 pacjentów i grupa personelu Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej, z drugiej zagrożenie, z którym nie chcieliby mieć do czynienia. Więc wspólnie robią wszystko, aby dać mu odpór i doczekać czasu, gdy przestanie nękać nie tylko ten ich tak dzielnie chroniony skrawek ziemi. Od kilku miesięcy czynią to...
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Ważne zadanie do spełnienia ma społeczna komisja mieszkaniowa działająca przy burmistrzu. Jej członkowie rozpatrują podania osób ubiegających się o przydział lokalu komunalnego lub socjalnego. Każde podanie jest analizowane indywidualnie i łączone z wizją lokalną. Ta druga ma na celu skonfrontowanie warunków bytowych, poznanie sytuacji materialnej. Tej podstawie dla...
 • Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż n/w nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie:
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Maluchy i przedszkolaki uczęszczające do żłobka i przedszkola spotykają ich dość często. Strażnicy miejscy bowiem dbają o ich bezpieczeństwo niemal na co dzień, a już na pewno z rana. Odwdzięczają im tę troskę uśmiechem albo gestem powitania. Mali stronianie wiedzą, że panowie w granatowych mundurach pilnują porządku, ale gdy jest taka potrzeba, pospieszą z pomocą....
 • OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Stary Gierałtów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego projektu planu miejscowego.
 • Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2020 poz. 283, z późn. zm.), a także...
 • Na podstawie art. 69 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) związku z art. 123 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm.).
 • Na podstawie art. 63 ust 1 i 4 oraz 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2020, poz. 283 ze zm.) związku z art. 123 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora...
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" realizuje kilkuletni projekt, którego celem jest utworzenie w  miasteczku kompleksu hotelarsko-rekreacyjnego. W ten sposób spółka chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom rosnącej rzeszy gości, którzy swoje kroki kierują do gminy pod Czarną Górą.Na ów kompleks będą składać się: hala sportowo-widowiskowa, kryta...
 • Studio27
 • Kotlina-dkl
 • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
 • Lukasz-dkl24
 • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-vivaldi1
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_pt-sciezka0
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_pt-roza
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_pt-mojawoda
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_pt-odpadynr
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_pt-internet
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_zk-cp-foto
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_pt-izolowani0
Wtorek, 2020-09-29
List_mini_pt-szarza
Poniedziałek, 2020-09-28
List_mini_pt-obywatelski
Poniedziałek, 2020-09-28
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz