STRONIE ŚLĄSKIE

 • ZIEMIA KŁODZKA – CZYSTE POWIETRZE – to projekt, którego celem jest, którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin ziemi kłodzkiej...
 • Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego GMINA KŁODZKO Lider projektu pn. „Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)" ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla...
 • STRONIE ŚLĄSKIE. Zespół Szkół Samorządowych w tym mieście wzbogacił się o 31 zestawów komputerowych. Jak informuje burmistrz Dariusz Chromiec - zakup był możliwy, bo z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej otrzymano ponad 74 tys. zł dofinansowania. Ów sprzęt posłuży uczniom z mniej zasobnych rodzin do nauczania na odległość. Zostanie im wypożyczony. (wb) Foto portal.samorządowy.pl
 • STRONIE ŚLĄSKIE. Nie bilansuje się gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi. To jest przyczyną podniesienia opłat za odbiór i wywóz śmieci - dowiedzieliśmy się od burmistrza Dariusza Chromca. Cena usługi wyniesie 30 zł (zamiast 18 zł) od 1 mieszkańca w przypadku odpadów segregowanych i zacznie obowiązywać już od 1 lipca br. W przypadku hoteli, pensjonatów, gastronomii stawka śmieciowa...
 • Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze...
 • STRONIE ŚLĄSKIE. Od najbliższej soboty, 20 bm. wrocławski Polbus zapewni połaczenie autobusowe na trasie Stronie Śląskie - Kletno - Sienna - Stronie Śląskie. Wyjazd i powrót do miasteczka będą następowały z przystanku przy Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury. Ze Stronia autobusy wyjadą w soboty o godz. 9:00, 13:15, 16:00 i 18:00, a w niedziele: 9:00, 13:15 i 16:00. Komunikacja sezonowa...
 • STRONIE ŚLĄSKIE. Pomysł nie nowy, ale powracający co jakiś czas. Chodzi o wybudowanie kolei gondolowej na Śnieżnik. To w celu przybliżenia najwyższej góry w tej części Sudetów również osobom, które o własnych siłach nie są w stanie ją zdobyć. Brałaby swój początek w Kamienicy. O tym przedsięwzięciu oraz o wielu innych, mogących jeszcze bardziej uatrakcyjnić turystycznie gminę Stronie Śląskie...
 • STRONIE ŚLĄSKIE. Mimo sprzeciwu członków Czeskiego Stowarzyszenia Ekologicznego na Śnieżniku będzie wznoszona wieża widokowa. Jak powiedział nam burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec - protest nie przełoży się na inwestycję, która przeszła wszystkie fazy uzgodnień niezbędnych dla tego rodzaju obiektów. - O stanowisko w tej sprawie poproszone zostanie czeskie Ministerstwo Spraw...
 • STRONIE ŚLĄSKIE. Miasto spod Czarnej Góry ma bezpośrednie weekendowe połączenie z Wrocławiem za sprawą wrocławskiego Polbusu. Uruchamia on od 11 bm. kursy tam i z powrotem. Trasa powiedzie przez Ząbkowice Śl., Kamieniec Ząbkowicki, Złoty Stok, Przełęcz Jaworową, Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie do Siennej. Autobus, który przyjedzie do Siennej będzie obsługiwał również linię wewnętrzną Sienna -...
 • Burmistrz Stronia Śląskiego podaje do informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres pięciu lat.
 • Studio27
 • Hover-dkl
 • Kotlina-dkl
 • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
 • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-koscielny0
Wtorek, 2020-07-07
List_mini_2u2a0693
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_pt-emerytura1
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_pt-konwikt0
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_pt-liturgia
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_pt-pimbp0
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_pt-roland0
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_pt-zbiornik
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_dsc-8722
Poniedziałek, 2020-07-06
List_mini_mini-mini-bca
Poniedziałek, 2020-07-06
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz