STRONIE ŚLĄSKIE

 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Mocne tempo robót utrzymuje wykonawca prac rewitalizacyjnych obejmujących park w osiedlu Morawka. Z tego, co widać stara się jeszcze przed zimą zrealizować jak najwięcej robót ziemnych i niedających się uczynić przy mrozach.Rozmachu nabrały działania zmierzające nie tylko do przywrócenia, ale i wzbogacenia funkcji przypisanych parkowi w strońskim osiedlu Morawka....
 • (Inf. zewn.). Dobiegła końca realizacja projektu „Kladsko-Orlicko-Śnieżnik” realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Gminę Stronie Śląskie oraz miasto Králíky, w ramach którego powstały dwie inwestycje po obu stronach granicy.  
 • Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnych
 • Na podstawie art. 69 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) związku z art. 123 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.).
 • Na podstawie art. 63 ust 1 i 4 oraz 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2022, poz. 1029 ze zm.) związku z art. 123 kodeksu postępowania administracyjnego
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Lokalny rynek pracy odczuwa niedostatek chętnych osób na obsadzenie wakatów. Jest to zauważalne m.in. w instytucjach samorządowych, których kierownicy niekiedy po wielokroć są zmuszeni do zamieszczania ogłoszeń o prowadzonym naborze. - Co jest tego przyczyną? - waży pytanie burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec. - Brak na naszym terenie fachowców w określonej...
 • GMINA STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Nie Śnieżnik i Czarna Góra, może też nie w kierunku Starej Morawy i Kletna. Zdaniem włodarza gminy strońskiej Dariusza Chromca miejscem wartym zobaczenia jest wyludniona była wieś Rogóżka położona pomiędzy Konradowem i Stroniem Śląskim. Jak najbardziej jest dedykowana wędrowcom i rowerzystom szukającym odpowiedniego dla siebie klimatu. A że nadchodzi jesień -...
 • GMINA STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Wcześniej niż zakładano udało się uporać z uzyskaniem wszystkich pozwoleń na udostępnienie nowej wieży widokowej na Śnieżniku. W związku z tym jej otwarcie nastąpi już 26 bm. Plakat oddaje klimat wydarzenia:
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). O tym, że wielu mieszkańców gminy zmaga się z problemem alkoholowym świadczy wysokość wpływów do lokalnego budżetu od tzw. małpek. Z roku na rok systematycznie rosną, przy czym wpływ na to mają nie tylko podwyżki cen trunków, co ilość ich spożycia.- Niestety, ale obserwacje czynione przez straż miejską i policję wskazują, że po napoje alkoholowe w każdej postaci...
 • Studio27
 • Kotlina-dkl
 • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
 • Lukasz-dkl24
 • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_2u2a0588
Niedziela, 2022-09-25
List_mini_2u2a0635
Sobota, 2022-09-24
List_mini_pt-cielownia0
Sobota, 2022-09-24
List_mini_pt-spalarnia0
Piątek, 2022-09-23
List_mini_pt-odra3
Piątek, 2022-09-23
List_mini_mini-mini-bca
Piątek, 2022-09-23
List_mini_pt-ogrzewanie
Piątek, 2022-09-23
List_mini_pt-morawka14
Piątek, 2022-09-23
List_mini_pt-aktywny1
Piątek, 2022-09-23
List_mini_mini-kudowa
Piątek, 2022-09-23
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz