STRONIE ŚLĄSKIE

 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Dawna sala gimnastyczna przy ul. Kościelnej, położona w obrębie Strachocina, już niebawem stanie się siedzibą klubu seniora. Aktualnie trwa jego wyposażanie w niezbędny sprzęt, trwa też nabór na opiekuna oraz kierownika tej placówki. Gmina zbiera deklaracje od osób w wieku poprodukcyjnym, które są zainteresowane korzystaniem z zajęć klubowych. A te mają mieć różne...
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Do połowy stycznia br. był przedłużony przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu obiektu przyszłego muzeum szkła. Jest on lokowany na działce niegdyś zajmowanej przez już zlikwidowaną Hutę Szkła Kryształowego "Violetta". Wraz z kosztorysami i pozwoleniem na budowę dokumentacja ma kosztować ponad 35 tys. euro. Zadanie jest dofinansowane ze środków...
 • KAMIENICA - gm. Stronie Śląskie (inf. wł.). W tej miejscowości uczyniono duży krok milowy na rzecz zintegrowania mieszkańców i podmiotów w niej funkcjonujących. Siłą sprawczą sytuacji jest sołtys Irena Foremnik wspomagana przez członków rady sołeckiej. Wychodzą z inicjatywami, dzięki którym Kamienica poprawia swój wizerunek, oferuje mieszkańcom i przybyszom atrakcyjne formy spędzenia wolnego...
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Od najbliższego poniedziałku, 18 bm. do szkół podstawowych powracają uczniowie klas I - III. Przerwę w strońskiej placówce, wymuszonej obostrzeniami związanymi z koronawirusem oraz feriami zimowymi, wykorzystano na przeprowadzenie w obiekcie przy ul. Kościuszki niezbędnych prac kosmetycznych i remontowych. Pod koniec grudnia ubiegłego roku dyrektor szkoły...
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Do roku 2023 przesunięto termin oddania do użytku wieży widokowej, która aktualnie jest wznoszona na Śnieżniku. Przyczyną tej sytuacji okazuje się fakt, że roboty budowlane na tej wysokości można prowadzić tylko w okresie letnim.Z chwilą oddania obiektu inwestor przystąpi do odtworzenia dawnego szlaku turystycznego prowadzącego na szczyt od schroniska "Na...
 • GMINA STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Kto w drugą środę stycznia biegał na nartach pomiędzy Bielicami a czeskim Paprskiem, ten na pewno natknął się na grupę młodych zawodników z jednego z miejscowych klubów sportowych. Po raz czwarty podczas tych ferii zimowych, pod opieką swojego szkoleniowca, wybrali się na trening w ten malowniczy rejon Gór Bialskich.- Pozamykali nam stoki, więc szukamy...
 • STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Między innymi zwiększająca się liczba turystów i wzrost ilości różnego rodzaju wykroczeń legły u podstaw rozbudowy miejskiego telemonitoringu. Władze samorządowe o zaplanowanym działaniu informowały już od jakiegoś czasu, akcentując także to, że wspomoże on działania policji oraz straży miejskiej.Burmistrz Dariusz Chromiec poinformował kilka dni temu, że...
 • OGŁOSZENIE  PRZETARGÓWBurmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości 
 • GMINA STRONIE ŚLĄSKIE (inf. zewn.). Aż 120 km narciarskich tras biegowych było przygotowanych 8 bm. na pograniczu strońsko-czeskim. Jak komunikuje Paweł Dywański z Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury - na trasach w tym dniu zalegało od 20 do 60 cm śniegu. - Na początkowych odcinkach, od parkingu w górnych Bielicach, na Czarnym Dukcie i w Dolinie Białej Lądeckiej (kierunek Paprsek) możecie...
 • ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowaniaOBWIESZCZENIE Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...
 • Studio27
 • Kotlina-dkl
 • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
 • Lukasz-dkl24
 • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-latarnie
Poniedziałek, 2021-01-18
List_mini_pt-komunikacja
Poniedziałek, 2021-01-18
List_mini_pt-klubs0
Poniedziałek, 2021-01-18
List_mini_pt-pszok
Poniedziałek, 2021-01-18
List_mini_pt-szklany0
Niedziela, 2021-01-17
List_mini_pt-foremnik1
Niedziela, 2021-01-17
List_mini_pt-budzetowy
Niedziela, 2021-01-17
List_mini_pt-smieci
Niedziela, 2021-01-17
List_mini_pt-energia8
Niedziela, 2021-01-17
List_mini_pt-akcjaz0
Niedziela, 2021-01-17
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz