KUDOWA-ZDRÓJ

 • KUDOWA-ZDRÓJ (inf. wł.). Promowana w poprzednich latach myśl wybudowania hali sportowej w sąsiedztwie budynku Kudowskiego Ośrodka Kultury i Sportu na razie nie doczeka się ciągu dalszego. Przeszkodą jest brak funduszy na ten cel w budżecie lokalnym jako udział własny gminy przy założeniu, że w większości uda się pozyskać fundusze zewnętrzne. Burmistrzyni Aneta Potoczna zwraca też uwagę na...
 • 16 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się nabór uzupełniający wniosków o udzielenie grantu na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminach: Kudowa-Zdrój oraz Polanica-Zdrój. Więcej informacji o naborze uzupełniającym znajduje się w ogłoszeniu opublikowanym na stronie: http://czystepowietrze.klodzka.pl w zakładce NABÓR. 
 • Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej wykazy...
 • KUDOWA-ZDRÓJ (inf. wł.). Gmina musi zwrócić część dotacji unijnej przyznanej jej w ramach polsko-czeskiego projektu pn. "Aqua Mineralis Glacensis". Tak zdecydowało Ministerstwo Rozwoju Republiki Czeskiej, które jest instytucją zarządzającą finansami dla tego rodzaju zadań transgranicznych. Jeśli tego nie uczyni w określonym czasie, to wszyscy partnerzy tego projektu, tj....
 • EUROREGION GLACENSIS (inf. wł.). Starosta czeskiego Nachodu Jan Birke i burmistrzyni Kudowy-Zdroju Aneta Potoczna podczas dzisiejszej (8 bm.) sesji nadzwyczajnej rady miejskiej wyjaśnili radnym, dlaczego kurort musi oddać część dotacji otrzymanej od Unii Europejskiej. Chodzi o kwotę 295 628,75 euro (1 375 tys. zł) z przyznanych uzdrowisku w ogóle 499 596 euro w ramach partnerskiego projektu...
 • KUDOWA-ZDRÓJ (inf. wł.). Klikawa i wpadające do niej potoki znajdują się w zlewni Morza Północnego. Tym samym czynią Kudowę-Zdrój unikatem na hydrologicznej mapie Polski, gdyż zdecydowana większość rzek krajowych zasila Morze Bałtyckie. Zanim jednak kudowskie wody dotrą do celu, przepływają przez kilka państw, zaczynając od sąsiednich Czech. Tym bardziej muszą być poddane ochronie.Cieki wodne...
 • KUDOWA-ZDRÓJ (inf. wł.). Burmistrzyni Aneta Potoczna podpisała porozumienie z Zarządem Krajowego Zasobu Nieruchomości dotyczące wzniesienia w kurorcie dwóch budynków mieszkalnych. W ich powstanie zostaną zaangażowane środki Banku Gospodarstwa Krajowego, zaś powstaną w rejonie ul. Łąkowej. Samorząd miejski już przygotowuje się do przedsięwzięcia, którego inwestorem będzie społeczna inicjatywa...
 • KUDOWA-ZDRÓJ (inf. wł.). Teatr pod Blachą to trwały element miejscowego parku Zdrojowego. Latem chroni przed upałami, zimą staje się miejscem pozbawionym śniegu. To w tym obiekcie organizuje się wiele imprez kulturalnych i rekreacyjnych z dużą dawką świeżego powietrza.Kilkanaście lat temu, z powodu dużego obciążenia dachu lodem, doszło do zawalenia się sporej częsci konstrukcji tej budowli...
 • KUDOWA-ZDRÓJ (inf. wł.). Przygraniczne położenie uzdrowiska sprzyja realizacji z czeskimi partnerami wielu ciekawych przedsięwzięć. Tego przykładem jest choćby projekt pn. "Wspólne zarządzanie ryzykiem zagrożeń" prowadzony przez strażaków ochotników z Hronova i Kudowy-Zdroju. Zakładał on wzbogacenie jednostek w najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy i tym samym podniesienie ich...
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic: Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie-Zdroju
 • Studio27
 • Kotlina-dkl
 • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
 • Lukasz-dkl24
 • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-drzewo0
Piątek, 2021-04-16
List_mini_kwm1
Piątek, 2021-04-16
List_mini_pt-plonica0
Piątek, 2021-04-16
List_mini_pt-artysta
Piątek, 2021-04-16
List_mini_pt-napastnik
Piątek, 2021-04-16
List_mini_pt-ops
Piątek, 2021-04-16
List_mini_pt-srodki2
Piątek, 2021-04-16
List_mini_miedzylesie
Piątek, 2021-04-16
List_mini_radkow
Piątek, 2021-04-16
List_mini_mini-kudowa
Piątek, 2021-04-16
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz