KUDOWA-ZDRÓJ

 • KUDOWA-ZDRÓJ (inf. wł.). Dla mieszkańców jest bardzo ważne to, w którym kierunku zmierzać będzie rozwój ich miasta w najbliższych latach. Chcą wiedzieć, czy władze samorządowe mają spójne z nimi spojrzenie na szczególne potrzeby. Ale i dla kudowskiego magistratu, przy kreowaniu np. strategii rozwoju miejscowości do roku 2027, istotna okazuje się podpowiedź czy opinia wyrażona przez jak...
 • KUDOWA-ZDRÓJ (inf. wł.). Burmistrz Aneta Potoczna zdecydowała o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami odnośnie zmiany sposobu rozliczania odbioru odpadów. Kudowianie zostaną zapytani o to, czy chcą pozostać przy dotychczasowym cenniku odnoszącym się do osoby w gospodarstwie domowym, czy też - wzorem Polanicy-Zdroju - przejść na rozliczanie w zależności od wody w nim zużytej.Z roku na rok...
 • BURMISTRZ MIASTA Kudowa-Zdrój ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 3,60 m2, znajdującego się w budynku wielolokalowym, położonym w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Stary Zdrój (AM-9), ul. Zdrojowa 48, działka nr 225/1, KW nr SW1K/00042409/2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej. 
 • Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020  r. poz.1990)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490).
 • Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24
 • KUDOWA-ZDRÓJ (inf. wł.). W 19. rok działalności weszło Muzeum Zabawek. Na pomysł jego uruchomienia wpadła Maria Ozierańska, która z wielkim mozołem gromadziła eksponaty kojarzące się z latami dzieciństwa. Lalki, pluszowe misie, zajączki drewniane klocki i szereg innych wypełniło pomieszczenia w byłem domu wczasowym "Bajka" (dzisiejsza "Amalia"). Ponieważ obiekt przeznaczono...
 • KUDOWA-ZDRÓJ (inf. wł.). Jak już wcześniej informowaliśmy, w uzdrowisku przygotowuje się strategię jego rozwoju do roku 2021. Burmistrz Aneta Potoczna zaprasza mieszkańców do wypowiedzenia się w sprawie przygotowanego projektu. Szczegóły zaproszenia zamieszczamy na tej stronie, w rubryce: Ogłoszenia.(abc)
 • Zaproszenie do konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2021 - 2027
 • KUDOWA-ZDRÓJ (inf. wł.). Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnej w styczniu br. wzbogaciła się o samochód ratowniczy marki Man. Natomiast w pierwszej dekadzie grudnia trafił do niej pojazd marki Scania, sfinansowany m.in. ze środków pozyskanych w ramach polsko-czeskiego projektu realizowanego przez Kudowę-Zdrój i Hronov. Czermneńska OSP znajduje się w strukturze Krajowego systemu...
 • KUDOWA-ZDRÓJ (inf. wł.). Dotrzymane zostało słowo dane przez burmistrz Anetę Potoczną mieszkańcom Wichrowego Wzgórza. To nowe osiedle domów jednorodzinnych górujące nad doliną Klikawy i sąsiadujące z ulicą Pogodną. Ponieważ na tę chwilę gmina nie jest w stanie zapewić pieniędzy na wybudowanie trwałych nawierzchni osiedlowych ulic, włodarz zapewniła, że powstaną tymczasowe, uniemożliwiające np....
 • Studio27
 • Kotlina-dkl
 • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
 • Lukasz-dkl24
 • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-smieci0
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-codziennosc
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-pegeer0
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-wosp
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-branza
Poniedziałek, 2021-01-25
List_mini_pt-skatepark2
Poniedziałek, 2021-01-25
List_mini_pt-pracodawca
Poniedziałek, 2021-01-25
List_mini_pt-strategia
Poniedziałek, 2021-01-25
List_mini_pt-zusik2
Poniedziałek, 2021-01-25
List_mini_miedzylesie
Poniedziałek, 2021-01-25
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz