STRONIE ŚLĄSKIE - Postanowienie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-02-18 09:58:51

Stronie Śl. 17.02.2021 r.

GKP.6220.8.2020.LS

Postanowienie

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256 ze zmianami) Burmistrz Stronia Śląskiego postanowił:

podjąć zawieszone się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.

„Budowa zespołu budynków apartamentowo-hotelowych waz z infrastrukturą  techniczną w Siennej gm. Stronie Śląskie na działkach ewidencyjnych nr 1/17, 1/18, 1/19 obr. 011”.

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

Postępowanie zawieszono do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z faktem, iż w dniu 16.02.2021 r. wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zatem zachodzi wskazana wyżej przesłanka podjęcia zawieszonego postępowania.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Burmistrz Stronia Śląskiego

 
 
 
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-spalarnia1
Sobota, 2021-03-06
List_mini_pt-mlyn1
Sobota, 2021-03-06
List_mini_pt-wspolpraca
Piątek, 2021-03-05
List_mini_pt-ratuszb0
Piątek, 2021-03-05
List_mini_pt-kd
Piątek, 2021-03-05
List_mini_pt-czerwcowka2
Piątek, 2021-03-05
List_mini_2u2a1348
Piątek, 2021-03-05
List_mini_pt-repatrianci
Piątek, 2021-03-05
List_mini_pt-klucze
Czwartek, 2021-03-04
List_mini_pt-osemka1
Czwartek, 2021-03-04
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz