Wzrośnie opłata za odpady komunalne

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-02-22 11:38:08
STRONIE ŚLĄSKIE. W skali gminy nie bilanują się koszty odbioru i wywozu odpadów komunalnych. To jest przyczyną, że już podczas najbliższej sesji radni pochylą się nad ustaleniem nowych stawek opłat przez mieszkańców. Zamiast 18 zł od osoby, niewykluczone, że przyjdzie zapłacić po 28 zł, jeśli rada miejska projekt burmistrza poprze uchwałą.


Analiza gospodarki śmieciowej w gminie strońskiej wykazała, że jej władze samorządowe muszą urealnić cenę usługi. Łączna kwota wpływów za jej świadczenie bowiem nie pokrywa ponoszonych wydatków. W grudniu 2019 r. i styczniu br. dokładnie przyglądano się obowiązującemu systemowi i wyszło na to, że przy stawce 18 zł od osoby pogłębia się deficyt finansowy, dochodzący do 80 - 100 tys. zł.

- System gospodarki odpadami powinien się bilansować, stąd wychodzę z propozycją, aby do końca trwania obecnej umowy na świadczenie usługi, czyli do 31 października br., stawka wynosiła 28 zł od osoby za odpady segregowane. W ślad za tym idzie wzmożenie kontroli funkcjonowania tego systemu. Dokładnie widzimy, na podstawie złożonych deklaracji, że w systemie brakuje wielu mieszkańców, co musimy skonfrontować z rzeczywistością. Zajmują się tym straż miejska i miejski zespół ds. gospodarki odpadami - informuje burmistrz Dariusz Chromiec. - Zastanawiamy się również nad przedsiębiorcami i ich funkcjonowaniu w systemie w nowym okresie umownym.

Znowelizowana ustawa o gospodarce odpadami komunalnymi zobowiązała gminy do wykazywania ilości zebranych ton. Wychodzi na to, że jest ich zdecydowanie więcej niż było to przy poprzednio stosowanym rozliczaniu ryczałtowym. Stąd m.in. ów problem niebilansowania się wpływów i wydatków. Do tych drugich gmina na pewno będzie musiała jeszcze dopłacać.
(bwb) 

Projekt uchwały w sprawie nowych stawek za odbiór odpadów komunalnych:

Na najbliższej sesji Rada Miejska Stronia Śląskiego zajmie się rozpatrzeniem projektu uchwały Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Powyższe spowodowane jest dokonaniem analizy w zakresie kosztów ponoszonych przez gminę na gospodarkę odpadami i dochodów na które składają się wpłaty od właścicieli nieruchomości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Analiza ta przedstawia się następująco :
na koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi składa się:
1.    odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
2.    prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3.    obsługa administracyjna systemu,
4.    edukacja ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Istotną zmianą, która ma znaczący wpływ na wysokość stawki jest to, że podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 tonę odebranych odpadów. Do tej pory było rozliczenie ryczałtowe. Zmianie uległa również częstotliwość odbioru niektórych frakcji odpadów, co też w konsekwencji ma przełożenie na wysokość kosztów. Należy zaznaczyć, że od dnia 1 grudnia 2019 r. ustawodawca wprowadził limity kwotowe za poszczególne pojemniki, które uległy znacznemu obniżeniu (porównanie przedstawia poniższa tabela). Powoduje to znaczne uszczuplenie dochodów, które zasilają system.

W miesiącu grudniu 2019 r. z terenu gminy Stronie Śląskie zostało odebranych 304,030 tony odpadów, w miesiącu styczniu 2020 r. – 270,250 ton.

Faktura wystawiona przez firmę Komunalnik za miesiąc grudzień 2019 została wystawiona na kwotę 193 727,92 zł, za styczeń 2020 r. – 172 203,30 zł.

Dotychczas gmina otrzymywała zryczałtowane rozliczenie, tak jak mówiła cena przetargowa (faktura za listopad 2019 r. – 162 833,35 zł). Nowa ustawa zobowiązuje samorządy do rozliczeń za konkretną ilość odebranych śmieci. Od grudnia 2019 roku musimy pamiętać, że za większą ilością odpadów, będziemy ponosić większe koszty.

Cena zaoferowana w przetargu przez firmę Komunalnik za tonę odebranych odpadów wynosi 637,20 zł brutto. Zatem wyliczenie na przykładzie miesiąca grudnia 2019 r. w zakresie kosztów systemu i dochodów w postaci wpłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości przedstawia się następująco:

a) koszty: 304,030 t x 637,20 zł = 193 727,92
b) dochody : 114 899,60 zł
Podsumowanie: 193 727,92 zł – 114 899,60 zł = 78 828,32 zł – kwota brakująca do zapłaty faktury za miesiąc grudzień 2019 r.

Koszty wymienione wyżej zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach muszą być w całości pokrywane z opłat pobranych od właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym opłaty muszą wzrosnąć, ponieważ system nie zbilansuje się w przypadku utrzymywania stawek opłat na dotychczasowym poziomie. Na podstawie wyżej przygotowanej analizy, proponowane będą następujące wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

1.    28,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca
2.    27,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, w przypadku posiadania przydomowego kompostownika.

Wykonanie powyższej analizy potwierdziło, że należy dokonać urealnienia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez jej podniesienie jak powyżej.

Informuje się, że w przypadku podjęcia przez Radę Miejską w Stroniu Śląskim w/w uchwały każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W związku ze zmianą wysokości opłaty, Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

 
Komentarze:
Aparatstronie*.dynamic.gprs.plus.pl
Sobota, 2020-02-29 10:23
podrzucanie smieci
moze by sie wzieli za podrzucanie smieci z pensjonatów,nieraz widzialem jak podjezdza auto i wynosi koles smieci, rowniez osoby ktore pracuja na czarnej gorze to na koniec pracy worki zabieraja i wrzucaja do kontenara w stroniu, ile jest mieszkan na wynajem i kto placi za te smieci,wszystko tylko lewizna, tylko kasa zeby rosła bez podatkow i oplat za smieci
AparatPers*.183.71.252.umts.static.t-mobile.pl
Środa, 2020-02-26 00:01
Do dkl33: dlaczego czepiliśmy się?
Na pierwszym poziomie: chodzi o pieniądze (kasiorę).
Na poziomie drugim: o jakość Państwa (jakość stanowionego prawa, egzekwowanie przepisów przez Urzędy: Burmistrza, Straż Miejską itd.). Chodzi o wykonywanie podstawowych obowiązków przez ludzi, którzy żyją na bogato za nasze pieniądze!
Na poziomie wyższym: chodzi o budowę tzw.społeczeństwa obywatelskiego... W tym przypadku o zwykłą...uczciwość wobec społeczności lokalnej. Myślę o deklaracjach śmieciowych składanych przez mieszkańców, o lewych i tych zarejestrowanych biznesach przyjmujących narciarzy.
Wygląda na to, że uczciwi płacą za tych nieuczciwych...

Jak narciarze wyjechali to teraz Burmistrz chce kontrolować... Co kontrolować???
Aparatdkl33*.neoplus.adsl.tpnet.pl
Wtorek, 2020-02-25 12:52
A cóż to za biadolenie nt. podwyżek opłat za śmieci? To jedyna usługa albo rzecz, która zdrożała? Nie chodzićie ludziska do sklepów, nie płacicie rachunków za prąd, nie tankujecie na stacjach paliw, nie kupujecie fajek ani browara? Omijacie sklepy mięsne, warzywniaki to też szeroki łukiem? Jeśli TVP INFO wyłączyło myślenie /wiadomo, że to boli/, to dziś buzie w kubeł i przyjąć do wiadomości mądrości PANA PREZYDENTA ANŻEJA, zwanego przez lewactwo ADRIANEM: "CENY ROSNĄ PRZEJŚCIOWO", no i następny hicior: "JAK ZAROBKI ROSNĄ TO I CENY ROSNĄ" a jak podają "na pasku" w TVP SZCZUJNI: "ceny rosną a inflacja maleje". Cytatów Suskiego i Sasina nie jestem w stanie cytować, bo ich nie ogarniam... A utrzymanie drużyny BIAŁO-CZERWONEJ to nasz zbiorowy, narodowy obowiązek... no bo IM SIEM NALEŻY!!! Więc dlaczego czepiliście się q-wa tych śmieci?
Aparatmieszkanka*.dynamic.gprs.plus.pl
Poniedziałek, 2020-02-24 19:44
coś nie tak
cos nie tak jest z tymi smieciami a może niech zwykła rodzina zacznie się rozliczać jak pensjonaty -mamy różne systemy rozliczenie i ciągle są ubytki w płatnościach nie tylko w Stroniu.Ja proponuję aby każden płacił jak Gmina za tonaż i wyjdzie ile dana rodzina wyprodukuje ton śmieci.i rozliczajmy w tonach.To jest kpina z tymi opłatami i rozliczaniem.
AparatPers*.183.71.252.umts.static.t-mobile.pl
Poniedziałek, 2020-02-24 09:58
Najłatwiej podnieść opłatę
Zastanawiające są te dane: firma odebrała w grudniu więcej śmieci niż w styczniu…
Stronie to gmina turystyczna więc powinno być odwrotnie…
Czy ktoś jest w stanie zweryfikować te dane?
Następna wątpliwość: przysłowiowy Kowalski i jego Rodzina płaci stawkę kapitacyjną (liczba zadeklarowanych domowników), pensjonaty płacą za kubły/kontenery liczone w litrach (objętość), a Gmina i Komunalnik rozliczają się w tonach (ciężar)…
Jest jakiś przelicznik/mnożnik czy może go nie ma…
Jeszcze jedna kwestia (pomijając rzetelność deklaracji Kowalskich i legalnego biznesu turystycznego): kto płaci za śmieci turystów z legalnych inaczej: agroturystyk i pokoi w domach gościnnych???
Czy Straż Miejska robi coś w tej kwestii? 4 Strażników na 7,5tys mieszkańców???
Nikt przy zdrowych zmysłach robiąc lewiznę nie przyzna się się, że miał nieopodatkowane dochody!!!
Panie Burmistrzu Chromiec: trzeba wziąć się do pracy!!!
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-pakiety0
Sobota, 2020-04-04
List_mini_pt-bystrzyckie1
Sobota, 2020-04-04
List_mini_pt-zagrozenie
Sobota, 2020-04-04
List_mini_pt-brzozowie0
Sobota, 2020-04-04
List_mini_pt-zakaz
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-sok0
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-ratownik
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-zusik1
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-pocisk
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-lewin
Piątek, 2020-04-03
polecamy
  
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz