Oddalona skarga "Solidarności 80" w sprawie likwidacji DPS w Szczytnej

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-02-21 17:17:16
WROCŁAW / KŁODZKO. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie podzielił punktu widzenia Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarnosc'80 Pracowników Ziemi Kłodzkiej. Wniosła ona skargę na uchwałę Rady Powiatu Kłodzkiego nr IV/28/2019 dotyczącą likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej, którą WSA oddalił w całości wyrokiem z 9 stycznia br.

W oparciu o obowiązujące przepisy RPK z dniem 24 kwietnia ub.r. postawiła w stan likwidacji wspomniany DPS. Dała sobie na to czas do końca marca br. motywując swoje stanowisko koniecznością podołania wszystkim niezbędnym procedurom. Zauważyła też, że po zakończeniu działalności tegoż domu wszystkie ewentualne jego zobowiązania i należności będzie regulować Starostwo Powiatowe w Kłodzku. U podstaw podjęcia uchwały o likwidacji DPS-u legły uwarunkowania finansowe i majątkowe. Placówka funkcjonuje w nieruchomości należącej do osoby trzeciej, którą to wydzierżawiła ją innemu podmiotowi, zaś ten zgodził się na poddzierżawianie powierzchni niezbędnej DPS-owi, ale za kwotę netto 83 tys. zł miesięcznie. W sytuacji, gdy powiat kłodzki realizuje program naprawczy swojego budżetu i szuka wszelkich możliwych oszczędności, dalsze opłacanie tak wysokiego czynszu wydawało się nieuzasadnione.

W międzyczasie Zarząd Powiatu Kłodzkiego wraz z podległymi sobie służbami, w tym z dyrektorem DPS-u w Szczytnej poczynili rozeznanie, czy wobec braku alternatywnego obiektu na potrzeby placówki uda się jej pensjonariuszy rozmieścić w podobnych na terenie kraju. Odpowiedź okazała się pozytywna. Na tym etapie prowadzonych czynności uzgodniono, że pracownicy DPS-u zostaną objęci pomocą ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku.

KM NSZZ Solidarność 80 Pracownikow Ziemi Kłodzkiej, wnosząc skargę do WSA na uchwałę tematyczną Rady Powiatu Kłodzkiego wskazała na kilka naruszeń prawa, co - jej zdaniem - czyniło ów akt prawa miejscowego nieważnym. Podkreślono, iż m.in. powiat chciał przerzucić zadanie własne na inne powiaty czy pozbyć się prowadzenia i rozwijania ponadgminnych domów pomocy społecznej. Wskazano też na uchybiena z zakresu procedowania.

Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku WSA - nie znaleziono podstaw do uznania, że przedmiotowa uchwała narusza prawo. Z sądowej konkluzji wynika też, iż władze powiatu, jako organ prowadzący DPS, mogły podjąć uchwałę o jego likwidacji, gdyż nie stanowi ona aktu prawa miejscowego, przez co nie musi być opublikowana w wojewódzim dzienniku urzędowym - to też wskazywał skarżący. WSA nie potwierdził zasadności innych podniesionych przez związkowców zastrzeżeń. Wskazał natomiast, że organ nadzoru prawnego, czyli wojewoda dolnośląski, również nie stwierdził istotnego naruszenia prawa w przypadku tej uchwały.
(bwb) 

Tagi

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-pakiety0
Sobota, 2020-04-04
List_mini_pt-bystrzyckie1
Sobota, 2020-04-04
List_mini_pt-zagrozenie
Sobota, 2020-04-04
List_mini_pt-brzozowie0
Sobota, 2020-04-04
List_mini_pt-zakaz
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-sok0
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-ratownik
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-zusik1
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-pocisk
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-lewin
Piątek, 2020-04-03
polecamy
  
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz