GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-02-17 14:19:47
WÓJT    GMINY   KŁODZKO
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Szalejowie Górnym nr 19, stanowiącej współwłasność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Szalejów Górny
2. Nr działki:  430/4 /AM-2/ 
3. Powierzchnia nieruchomości:  0,3001 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko  SW1K/00028794/3  /wolna od obciążeń i zadłużeń/
5. Cena wywoławcza:  180.000,-
6. Opis nieruchomości:   
Nieruchomość zabudowana przedwojennym budynkiem mieszkalno-gospodarczym, wybudowanym w technologii tradycyjnej oraz budynkami gospodarczymi.  W Rejestrze ewidencji gruntów nieruchomość  sklasyfikowana jest jako RIIIb i Br-PsIII. Działka ma kształt  zbliżony do prostokąta, teren równy, płaski, częściowo ogrodzony. Na działce od strony drogi usytuowany jest budynek mieszkalno-gospodarczy, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony oraz murowany budynek gospodarczy. Do budynku mieszkalno-gospodarczego przylega zadaszona wiata drewniana w złym stanie technicznym. W głębi posesji znajdują się małe zabudowania gospodarcze murowane i drewniane.  Teren działki niezagospodarowany, porośnięty trawą, krzewami i pojedynczymi drzewami. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze energetyczne, wodociągowe i gazowe.   
Budynek o fundamentach kamienno-ceglanych, ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej i kamienia. Więźba drewniana dwuspadowa,  dach kryty dachówką, drzwi drewniane, płycinowe  i  płytowe. Posadzki betonowe, podłogi drewniane z desek. Okna i schody drewniane.  Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, ściany malowane farbami kredowymi i emulsyjnymi. Tynk zewnętrzny gładki. W budynku ogrzewanie piecowe. Obiekt nadaje się do remontu kapitalnego. W Planie zagospodarowania przestrzennego  grunt leży w terenie przeznaczonym dla funkcji  mieszkaniowej.
Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Kłodzko w udziale 20/64 części, w pozostałej części stanowi współwłasność osób fizycznych. Przetarg dotyczy sprzedaży całej  nieruchomości.
Postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1 % ceny  wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt   sporządzenia  umowy  notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty i podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 
I przetarg odbył się dnia 14 stycznia 2020 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg  odbędzie  się  dnia  03 marca 2020 roku o  godz.  10 45  w  Urzędzie  Gminy  w  Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój  nr  413  /III p./
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  w  wysokości  10%  ceny  wywoławczej, tj. 18.000,-zł  na  konto  Urzędu  Gminy Kłodzko, nr  konta  38952300010000226420000013  Bank  Spółdzielczy  Kłodzko  lub  w  Kasie  Urzędu  Gminy  Kłodzko,  najpóźniej  do  dnia  27 lutego 2020 roku.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie rozliczona z pozostałymi współwłaścicielami nieruchomości zgodnie z posiadanymi przez nich udziałami.
 
Uczestnikom, którzy  nie  wygrali  przetargu  wadium  zostanie  zwrócone  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika, który  przetarg  wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny  sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać  będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu  z  ważnych przyczyn. 
Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  w Urzędzie  Gminy  Kłodzko, pokój  nr 412  lub  telefonicznie, tel.  (74)  647 41 40.              
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-szpytma0
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-granica1
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-piszko
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-szpytma0
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-zakupy
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-zakaz0
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-zaraza
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-papierosy0
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-zagrozenie
Poniedziałek, 2020-03-30
List_mini_pt-wizyty
Poniedziałek, 2020-03-30
polecamy
  
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz