ZŁOTY STOK - Ogłoszenie o przetargu

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-01-28 12:00:51
ZŁOTY STOK
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Złotego Stoku ogłasza I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na dzierżawę parkingu, stanowiącego część działki nr 381/2, obręb Złoty Stok, o powierzchni 1450 m2.

Przetarg ograniczony do osób prowadzących działalność gospodarczą.
 
Cena wywoławcza do przetargu miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 870,00 zł (słownie złotych: osiemset siedemdziesiąt 00/100) + VAT.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 24.02.2020 r., o godz. 9:00 
w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, pok. nr 15.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie udzielane są w pokoju nr 17 w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku (tel. 74 8164 155) oraz na stronie:
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=zlotystok/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=157&podmenu=157&str=1&id=2438
 
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-szpital
Czwartek, 2020-02-27
List_mini_pt-piotr0
Czwartek, 2020-02-27
List_mini_pt-forumkobiet0
Środa, 2020-02-26
List_mini_pt-ruina0
Środa, 2020-02-26
List_mini_mini-kudowa
Środa, 2020-02-26
List_mini_pt-wirus
Środa, 2020-02-26
List_mini_pt-szkola0
Wtorek, 2020-02-25
List_mini_pt-maszt
Wtorek, 2020-02-25
List_mini_pt-powietrze1
Wtorek, 2020-02-25
List_mini_pt-bariery0
Wtorek, 2020-02-25
polecamy
 


 
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz