Umowa o pracę - jak liczyć okres wypowiedzenia?

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-01-02 12:05:29
Każda umowa o pracę może zostać rozwiązana nie tylko przez pracodawcę, lecz także przez pracownika dzięki stosownemu oświadczeniu jednej ze stron. W tej sytuacji nie ma znaczenia czas, na jaki została ona zawarta. Obowiązujące prawo przewiduje jednak okres wypowiedzenia, który w tej sytuacji powinien zostać zachowany. Jego długość jest uzależniona głównie od czasu trwania umowy i wynosi w poszczególnych przypadkach - 3 dni, tydzień, wielokrotność tygodnia, miesiąc lub jego wielokrotność.

Wypowiedzenie umowy o pracę - podstawowe informacje
Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron, mające na celu rozwiązanie istniejącego stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Dlatego też zakończenie współpracy może być dokonane zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.
Aktualne okresy wypowiedzenia są uzależnione od poniższych czynników:
● rodzaju podpisanej umowy, 
● czasu, na który została zawarta, 
● okresu zatrudnienia u pracodawcy.
 
Okres wypowiedzenia, a rodzaj umowy
Okres wypowiedzenia w zależności od rodzaju umowy jest ustalany w dniach, tygodniach, a także miesiącach. Wszystkie najistotniejsze informacje z tym związane reguluje przede wszystkim Kodeks pracy.
Zgodnie z art. 30 § 2 kodeksu pracy umowa o pracę na okres próbny samoistnie rozwiązuje się po jego upłynięciu. Jeśli jednak któraś ze stron zechce zakończyć ją wcześniej, może zrobić to za wypowiedzeniem. Ilość dni do momentu rozstania jest zależna od tego, na jak długo strony podpisały umowę. W konkretnych przypadkach okres wypowiedzenia może trwać:
● 3 dni (jeśli umowa nie przekracza dwóch tygodni), 
● tydzień (przy umowie dłuższej niż dwa tygodnie), 
● 2 tygodnie (przy umowie na trzy miesiące).
Dla pozostałych umów (trwających ponad pół roku), okres wypowiedzenia liczymy w miesiącach. Jak wskazuje art. 30 § 21 kodeksu pracy, w tej sytuacji kończy się on ostatniego dnia miesiąca. Oczywiście ostateczna długość tego czasu jest liczona na podstawie ilości przepracowanego czasu u konkretnego pracodawcy, i wynosi:
● 2 tygodnie (przy zatrudnieniu poniżej sześciu miesięcy), 
● miesiąc (przy zatrudnieniu na co najmniej pół roku), 
● 3 miesiące (przy zatrudnieniu na co najmniej trzy lata).
 
Jak liczyć okres wypowiedzenia?
Z pewnością wiele pracowników, a często także pracodawców zastanawia się jak liczyć okres wypowiedzenia. Niestety w tym przypadku poszczególne kwestie mogą nam się delikatnie mieszać, szczególnie z uwagi na to, że czas do ostatniego dnia współpracy jest liczony w dniach, tygodniach i miesiącach.

Okres wypowiedzenia liczony w dniach
Ten okres wypowiedzenia rozpoczyna się dzień po złożeniu stosownego dokumentu. Warto jednak pamiętać, że w tej sytuacji nie uwzględniamy dni świątecznych oraz niedziel.
 
Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach
W tym przypadku czas do rozwiązania umowy jest liczony od niedzieli po złożeniu wypowiedzenia. Jego koniec zawsze przypada na sobotę po upływie tygodnia lub dwóch tygodni.

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach
Początek okresu wypowiedzenia, który jest liczony w miesiącach, rozpoczyna się wraz z pierwszym dniem nowego miesiąca przypadającego po tym, w którym pracownik otrzymał wypowiedzenie. Okres ten rozwiązuje się z ostatnim dniem danego miesiąca.
Oczywiście nie w każdej sytuacji pracodawca może wypowiedzieć umowę swojemu pracownikowi. Jeśli zatrudnionemu na umowie na czas nieokreślony brakuje nie więcej niż 4 lata do emerytury, jest on tzw. “pracownikiem chronionym” i nie może zostać zwolniony. Firma nie może także zwolnić osoby przebywającej na urlopie lub w czasie jej usprawiedliwionej nieobecności. 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-zagrozenie
Poniedziałek, 2020-04-06
List_mini_pt-terminy
Poniedziałek, 2020-04-06
List_mini_pt-alivia1
Poniedziałek, 2020-04-06
List_mini_pt-premier
Poniedziałek, 2020-04-06
List_mini_pt-wodociag0
Niedziela, 2020-04-05
List_mini_pt-rzeczne1
Niedziela, 2020-04-05
List_mini_pt-zagrozenie
Niedziela, 2020-04-05
List_mini_pt-pakiety0
Sobota, 2020-04-04
List_mini_pt-bystrzyckie1
Sobota, 2020-04-04
List_mini_pt-zagrozenie
Sobota, 2020-04-04
polecamy
  
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz