BYSTRZYCA KŁODZKA - Wykaz

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-09-19 15:57:19
WYKAZ nr  24/2022

w sprawie sprzedaży drogą przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 
w granicach działki nr 963/2 (AM-7) o pow. 679m2
 
1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 24 
                                                    działka nr 963/2  (AM-7) o pow. 679m2
                                                    Księga wieczysta -  SW1K/00029445/9
 
Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

2. Przedmiot sprzedaży - nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym (byłym przedszkolem) o pow. użytkowej ogólnej 391,39m2. Budynek wolnostojący, całkowicie podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, wybudowany w końcu XIX wieku  w technologii tradycyjnej. Ławy fundamentowe -nie badano. Konstrukcja budynku murowana z kamienia i cegły ceramicznej. Ścianki działowe częściowo mur pruski, częściowo z cegły. Dach w konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką, Stolarka okienna stara , drewniana. Stan techniczny budynku jest zadawalający, stopień zużycia technicznego wynosi 55%. 
Budynek wyposażony w następujące instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna , gazowa, wentylacja grawitacyjna. Centralne ogrzewanie – tradycyjne, piec c.o. na opał stały, rury czarne, grzejniki stalowe, płytowe i żeliwne. 
 
3. Cena nieruchomości wynosi – 549.000,-zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)            
                 
4. Przeznaczenie w planie miejscowym: przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługi oświaty:         
przedszkole  - symbol z planu B12UO. Dopuszcza się, w przypadku odstąpienia od przeznaczenia podstawowego, lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej, w obrębie której dopuszcza się nie więcej niż 4 mieszkania.   
Nieruchomość położona w obrębie strefy „B”, „OW” i „K” ochrony konserwatorskiej. 
Ochronie konserwatorskiej podlega wpisany do ewidencji zabytków budynek (byłego) przedszkola
5. Sprzedaż nieruchomości następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy 
lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”
*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek  o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”
 
Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 31 października  2022 r. 
Wykaz wchodzi w życie z dniem 19 września 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 10 października 2022 r. 
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_2u2a0588
Niedziela, 2022-09-25
List_mini_2u2a0635
Sobota, 2022-09-24
List_mini_pt-cielownia0
Sobota, 2022-09-24
List_mini_pt-spalarnia0
Piątek, 2022-09-23
List_mini_pt-odra3
Piątek, 2022-09-23
List_mini_mini-mini-bca
Piątek, 2022-09-23
List_mini_pt-ogrzewanie
Piątek, 2022-09-23
List_mini_pt-morawka14
Piątek, 2022-09-23
List_mini_pt-aktywny1
Piątek, 2022-09-23
List_mini_mini-kudowa
Piątek, 2022-09-23
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz