Organizacje pozarządowe ważnym partnerem gminy

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-06-21 09:57:01
ZŁOTY STOK (inf. wł.). Od roku 2014 w gminie duży nacisk położono na współpracę z miejscowymi organizacjami pozarządowymi. Większość z nich, w ramach swojej działalności statutowej realizuje zadania własne przypisane jednostce samorządu terytorialnego. Są nimi: profilaktyka zdrowotna, rehabilitacja, działalność w zakresie sportu i kultury, organizacja wypoczynku, bezpieczeństwo i in.

Przed ośmiu laty na współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w gminie złotostockiej było przeznaczonych 2 tys. zł, przy czym nie wykorzystano ich w całości. Nowe władze samorządowe postanowiły uaktywnić tę współpracę - w urzędzie burmistrza jeden z pracowników zajął się jej koordynowaniem, zaś gmina zaczęła określać program partycypacyjny na każdy kolejny rok. To zachęciło organizacje do wypowiedzenia się, w jakiej sferze będą funkcjonować dla dobra mieszkańców.

- Najwięcej propozycji dotyczyło sportu, sporo było wniosków od straży pożarnych, zaczęły pojawiać się organizacje działające w innych sferach - zauważa burmistrzyni Grażyna Orczyk. - Z naszej strony pierwsza pomoc dla nich skierowana była na stworzenie warunków lokalowych i przygotowanie dokumentów rejestrowych, co pozwalało im się usamodzielnić w formie stowarzyszeń. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw w Ząbkowicach Śląskich organizowaliśmy spotkania z przedstawicielami naszych organizacji, podczas których kompetentna osoba wprowadzała ich w podstawowe tajniki działalności. Okazało się, że to było im bardzo potrzebne.

Z pozycji czasu widać, że wiele organizacji, szczególnie senioralnych, mocno zaznaczyło swoją obecność. Tak stało się w przypadku Złotostockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Seniora, Mąkolna Aktywnego Kwiatu, Fundacji Rancza "Nasza Szkapa" i innych. Tym samym z roku na rok gmina zwiększała pulę pieniędzy przewidzianych na współpracę z organizacjami pozarządowymi. W tym roku, nie wliczając sportu i straży pożarnych, na ten cel przeznaczono 67 tys. zł.

- Widzimy tego sens, bo nasza społeczność korzysta z wielu propozycji, chociażby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Złotostoccy słuchacze seniorzy odbywają zajęcia u siebie albo w uczelni, mając wsparcie merytoryczne. W ogóle uczą się udzielania pierwszej pomocy, uaktywniają w zakresie rehabilitacji, ćwiczą umysł. Pojawiło się wiele nowych form zajęć sprzyjających integracji społecznej, obok której nie można przechodzić obojętnie - podkreśla G. Orczyk. - Konsekwencją wsparcia tych organizacji było powołanie gminnej rady seniorów, stawiającej sobie za cel objęcie jeszcze większej grupy mieszkańców aktywnością w ramach stowarzyszeń, wyrwania ich z domów.

(bwb)
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_zb-dkl24-powodz-1997-3
Środa, 2022-07-06
List_mini_pt-rozmach0
Wtorek, 2022-07-05
List_mini_2u2a3512
Wtorek, 2022-07-05
List_mini_pt-budzet.lokalny
Wtorek, 2022-07-05
List_mini_pt-rowerek0
Wtorek, 2022-07-05
List_mini_pt-rondap3
Wtorek, 2022-07-05
List_mini_pt-scrabble
Wtorek, 2022-07-05
List_mini_pt-rotary0
Poniedziałek, 2022-07-04
List_mini_pt-centrum.przes.
Poniedziałek, 2022-07-04
List_mini_pt-teznias1
Poniedziałek, 2022-07-04
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz