STRONIE ŚLĄSKIE - Zawiadomienie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-06-20 10:28:11
Stronie Śląskie 20.06.2022 r.
GKP.6220.8.2022.LS 
 
ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach 
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w celu zapewnienia stronom  pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa – Kletno”
 
zawiadamiam  Strony postępowania
 
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji,

o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowienia nr WOOS.4220.890.2021.AMA.8  z dnia 02.06.2022 r. opinii o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 
Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. (codziennie .w godzinach 7:30 – 15:00.) w pok. 8. Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie pokój nr 15. (codziennie w godzinach urzędowania).
 
Burmistrz Stronia Śląskiego 
Sprawę prowadzi Lech Sadowski tel. 74 811 77 14
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_gmina-klodzko
Środa, 2022-07-06
List_mini_gmina-klodzko
Środa, 2022-07-06
List_mini_2u2a1062
Środa, 2022-07-06
List_mini_zb-dkl24-powodz-1997-3
Środa, 2022-07-06
List_mini_pt-rozmach0
Wtorek, 2022-07-05
List_mini_2u2a3512
Wtorek, 2022-07-05
List_mini_pt-budzet.lokalny
Wtorek, 2022-07-05
List_mini_pt-rowerek0
Wtorek, 2022-07-05
List_mini_pt-rondap3
Wtorek, 2022-07-05
List_mini_pt-scrabble
Wtorek, 2022-07-05
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz