GMINA KŁODZKO - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-05-19 15:45:44
WÓJT GMINY KŁODZKO
ogłasza I nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości- pojazd samochód terenowy MERCEDES- BENZ 290 GD 461
 
Opis przedmiotu postępowania:
- marka/model pojazdu: samochód terenowy MERCEDES- BENZ 290 GD 461
- rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 3 drzwiowe 5 osobowe
- nr rejestracyjny: DKL HK98
- nr identyfikacyjny VIN: WDB46133717097003
- rok produkcji: 1994
- kolor: ciemno- zielony
- pojemność/moc silnika: 2874 ccm / 70 kW (95KM) 
- dopuszczalna masa całkowita: 2600 kg
- przebieg podany: 201.909 km
- data pierwszej rejestracji: 23.11.1994 r. 
 
Zgodnie z treścią Opinii z dnia 26.03.2022 r. rzeczoznawcy w samochodzie występują części do naprawy: a) nadwozie: pokrywa przednia, błotnik przedni, drzwi boczne, drzwi tyłu nadwozia, płyta podłogowa, dach, b) wyposażenie: zderzak przedni, reflektor, lampa kierunkowskazu przedniego, zderzak tylny, fotel przedni, fotele (kanapa) tylne, wykładzina dachu, wykładziny wewnętrzne ścian, c) silnik z osprzętem: układ wtrysku paliwa z modułem sterującym, filtr powietrza, sprzęgło; części do wymiany: a) nadwozie: błotnik tylny, 
b) wyposażenie: reflektor, fotel przedni, wykładziny podłogi, szyba przednia, c) zawieszenie przednie z układem kierowniczym: amortyzator, tarcza hamulcowa, zacisk hamulca z osłoną 
i elementami ciernymi, d) zawieszenie tylne: amortyzator, tarcza hamulcowa/bęben, zacisk hamulca z osłoną i elementami ciernymi, e) reszta: opona kola przedniego, opona koła tylnego.
Przedmiot sprzedaży można oglądać we wszystkie dni robocze w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, pod nr. 691-853-067. 
 
Cena wywoławcza pojazdu- 20.000,-zł brutto w tym VAT 23 %  
 
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 23 czerwca 2022 roku.
- kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy dołączyć do oferty, 
- wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zwrócone zostanie niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu,
- wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. 
Oferty należy składać w terminie do dnia 23 czerwca 2022 roku w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg MERCEDES- BENZ” .
Oferta powinna  być  sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać;
1 - imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę firmy oferenta,
2 - oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
3 - oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży  lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
4 - kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 28 czerwca 2022 roku, o godz. 10.20; przy otwarciu ofert mogą być obecne inne osoby niż członkowie komisji przetargowej. 
Przeniesienie własności nastąpi na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie pisemnej z wybranym oferentem. 
  
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny. 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój  nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40. 
Wójt Gminy
 /-/  Zbigniew Tur
Sporządził: Lubomir Danielczyk, tel. 746474140

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_stronie
Piątek, 2022-07-01
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-narkobiznes
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-schodyb5
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-ladodeja0
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-krus8
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-rocznica11
Piątek, 2022-07-01
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2022-07-01
List_mini_polanica
Piątek, 2022-07-01
List_mini_polanica
Piątek, 2022-07-01
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz