Turystyczno-kuracyjny subregion wymaga sprawnego ratownictwa medycznego

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-05-16 12:09:39
POWIAT KŁODZKI. Na początku marca br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Samorządowego Województwa Dolnośląskiego. Jej członkowie spotkali się w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, gdzie przy udziale przedstawicieli służb ratowniczych z powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego dyskutowali o funkcjonowaniu ratownictwa medycznego w skali województwa na przykładzie ziemi kłodzkiej.W czasie tego spotkania pojawiły się pytania skierowane m.in. do starosty kłodzkiego. Radny wojewódzki Zbigniew Szczygieł chciał wiedzieć, czy gospodarz powiatu bierze udział w pracach związanych z nowelizacją Planu działania systemu ratownictwa medycznego i czy w tym dokumencie ujęto zakupy sprzętu medycznego, m.in. karetek, dla jednostek znajdujących się w Krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Często bowiem bywa tak, że z powodu dużej liczby zgłoszeń o pomoc medyczną w jednym czasie, gdy karetki ratownictwa medycznego są poza bazą, do chorej osoby wysyła się zastęp strażacki z najbliższej jednostki OSP znajdującej się na liście KSRG. Z tej przyczyny Z. Szczygieł dopytywał również o współpracę starosty z komendantem powiatowym PSP jak i włodarzami gmin w tym ważnym zakresie.

Niedawno starosta Maciej Awiżeń, który nie uczestniczył we wspomnianym posiedzeniu, ustosunkował się do tych kwestii. Zauważył, że wydał swoją opinię niezbędną dla wojewódzkiego planu przygotowywanego dla wojewody, wskazując w niej liczbę, rodzaj i rozmieszczenie jednostek współpracujących z Państwowym Ratownictwem Medycznym. Jednak w tym dokumencie nie uwzględnia się zakupu przez państwo sprzętu ratownictwa medycznego dla jednostek z KSRG. Tym samym obowiązek nadal ciąży na gminach, które finansują wszelkie wydatki związane z funkcjonowaniem OSP na swoim terenie. Jedynie te jednostki, które są w KSRG mogą liczyć na jakieś wsparcie z budżetu państwa. Wniosek z tego jest taki, że nie przewiduje się w skali Dolnego Śląska wyposażania ważniejszych OSP w karetki, nawet w tak turystycznym i kuracyjnym powiecie, jak kłodzki.

Radny Stanisław Jurcewicz indagował starostę kłodzkiego o to, co jest najbardziej uciążliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa przy kierowaniu jednostkami ratownictwa medycznego. Okazuje się, że w powiecie kłodzkim we znaki daje się niedobór karetek pogotowia ratunkowego. Starosta M. Awiżeń przekonuje, że tych pojazdów powinno być zdecydowanie więcej - co najmniej o 2 - 3. Dziś na terenie powiatu mieszkańców i jego gości (bywają dni, że łącznie jest ich po 250 tys. i więcej), zabezpiecza 8 pojazdów ratownictwa medycznego - 5 karetek podstawowych i 3 specjalistyczne. Zimą, gdy funkcjonują ośrodki narciarskie w Zieleńcu, Siennej, Kamienicy, Sokolcu czy Podgórzu, przybyszów jest zdecydowanie więcej i zdarza się, że aby udzielić pomocy, trzeba posiłkować się zespołami ratownictwa z innych powiatów albo liczyć na wsparcie strażaków z jednostek ratowniczo-gaśniczych lub OSP-KSRG.

Radni sejmikowej komisji przychylają się do tego, aby samorządy powiatowe zostały wyposażone w zdecydowanie większe instrumenty pozwlajaće im kształtować politykę ratownictwa medycznego do lokalnych potrzeb. Równocześnie nie widzą potrzeby pośredniczenia Narodowego Funduszu Zdrowia w przekazywaniu pieniędzy celowych dla jednostek tego ratownictwa. I takie m.in. wnioski wraz z odpowiedziami starosty kłodzkiego znajdą się w opracowaniu końcowym protokołu z prac komisji.
(bwb)

Foto ilustracyjne

Tagi

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_mini-mini-bca
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_2u2a1226
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_komornik
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_komornik
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_komornik
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_zk-cp-foto
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_zk-cp-foto
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_zk-cp-foto
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_zk-cp-foto
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_zk-cp-foto
Poniedziałek, 2020-08-03
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz