Gmina uzdrowiskowa naprzeciw przedsiębiorcom

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-04-16 10:53:20
KUDOWA-ZDRÓJ. Burmistrz Aneta Potoczna poinformowała lokalnych przedsiębiorców o rozwiązaniach zastosowanych przez władze miejskie, które mają im pomóc w tym trudnym okresie gospodarczym wywołanym epidemią koronawirusa. Zauważa przy tym, że również gmina znalazła się w fatalnym położeniu, gdyż i ona spodziewa się zmniejszonych wpływów do budżetu np. z tytułu opłaty uzdrowiskowej, podatków z tytułu PIT-u i CIT-u oraz ulg zastosowanych wobec przedsiębiorców.

Włodarz Kudowy-Zdroju podkreśla, że w tych niesprzyjających dla każdego warunkach: "gmina musi realizować swoje bieżące zadania, takie jak: utrzymanie szkół, przedszkoli, żłobka, remonty dróg, oświetlenie ulic (choć częściowo już ograniczone), utrzymanie czystości i zieleni, zapewnienie opieki społecznej oraz wielu innych. Dla ich realizacji gmina zatrudnia i zapewnia wynagrodzenie 364 pracownikom sfery publicznej, m.in.; nauczycielom, pracownikom oświaty, ośrodka pomocy społecznej, urzędnikom, pracownikom instytucji kultury, spółek komunalnych..." Przypomina też, że uzdrowisko ma zadłużenie rzędu 21 mln zł, które musi spłacać. To wszystko powoduje, że nie jest możliwa większa pomoc dla właścicieli małych i średnich firm ponad to, co gmina proponuje, bowiem dodatkowe zwolnienia czy umorzenia podatku od nieruchomości mogą skutkować jej niewypłacalnością i wprowadzeniem zarządu komisarycznego.

Wobec tego, odnośnie podatku od nieruchomości regulowanego co miesiąc burmistrz zaproponowała osobom prawnym możliwość odroczenia w terminach jego płatności o pół roku: kwietniowe do połowy września, majowe - do połowy października i czerwcowe - do połowy listopada. Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, a opłacające podatek w 4 kwartalnych ratach – możliwość odroczenia terminu płatności drugiej raty do 15.10.2020 r.

Osobom fizycznym, prowadzącym działalność gospodarczą i regulującym podatek kwartalnie gmina umożliwia opłatę II raty do 15 października br.

Większa pomoc dla Przedsiębiorców jest niemożliwa bez finansowego wsparcia z zewnątrz, w tym ze strony Rządu Polskiego, na co z niecierpliwością czeka Gmina Kudowa-Zdrój oraz wszystkie gminy uzdrowiskowe w kraju.

Zasady udzielenia ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości oraz należności z tytułu dzierżawy gruntu i najmu lokali użytkowych, będących własnością Gminy Kudowa-Zdrój, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli idzie o podatek od nieruchomości z tytułu dzierżawy gruntu i najmu lokali użytkowych, będących własnością gminy, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej - za kwiecień br.  możliwe będzie umorzenie zaległości od 30 do 100 proc. Decyzja zależeć będzie od udokumentowanej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy. Gmina zastosuje też przesunięcie terminu płatności za kwiecień, maj i czerwiec o 3 miesiące.

Burmistrz Kudowy-Zdroju podkreśla, że pomocą mogą być objęci przedsiębiorcy, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej lub ich obroty spadły o co najmniej 30% w stosunku do średniej za poprzednie 3 miesiące.

(bwb)
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-khk2
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_pt-kok
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_mini-mini-bca
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_2u2a1226
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_komornik
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_komornik
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_komornik
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_zk-cp-foto
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_zk-cp-foto
Poniedziałek, 2020-08-03
List_mini_zk-cp-foto
Poniedziałek, 2020-08-03
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz