MIĘDZYLESIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-08-04 10:45:20
Międzylesie, dnia 04 sierpnia 2022 r.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie
ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzylesie
1. Nieruchomość niezabudowana, składająca się z działki nr 312/2 o pow. 0,39 ha, obręb Lesica, księga wieczysta SW1K/00044209/4.
2. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 04 sierpnia 2022 r.
3. Cena wywoławcza wynosi 240 300 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy trzysta złotych).
4. Przetarg odbędzie się w dniu 08 września 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, sala 14 (II piętro).
5. Wadium w wysokości 12 015 zł (słownie: dwanaście tysięcy piętnaście złotych) – płatne najpóźniej do dnia 02 września 2022 r. w kasie Urzędu – pok. nr 3 /parter budynku/, lub na konto: Bank Spółdzielczy Kłodzko, o/ Bystrzyca Kłodzka nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004. 
6. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie (I piętro), oraz na stronie www.miedzylesie.pl w zakładce PRZETARGI/Ogłoszenia o przetargach/Ogłoszenia o przetargach 2022.
7. Szczegółowych informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. 17, tel. (74) 8 126 327 wew. 14.
 
Burmistrz
/-/ Tomasz Korczak
 

 
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-lekcje0
Czwartek, 2022-10-06
List_mini_pt-utw4
Czwartek, 2022-10-06
List_mini_2u2a1005
Czwartek, 2022-10-06
List_mini_pt-ukarani1
Czwartek, 2022-10-06
List_mini_pt-maszynyt
Środa, 2022-10-05
List_mini_pt-fatimska0
Środa, 2022-10-05
List_mini_stronie
Środa, 2022-10-05
List_mini_pt-itaka0
Środa, 2022-10-05
List_mini_img-5457
Środa, 2022-10-05
List_mini_pt-szalenstwo
Środa, 2022-10-05
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz