Szybciej do pożaru niż roju szerszeni

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-05-11 23:52:09
POWIAT KŁODZKI (inf. zewn.). Do strażaków trafia coraz więcej zgłoszeń dotyczących rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych. Stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa człowieka - głównie od maja do listopada, kiedy obserwuje się ich największą aktywność.

Jak zauważa oficer prasowy KP PSP w Kłodzku st. kpt. Bartosz Zdęga - szczególnie dużo próśb o interwencję wpływa latem, gdy formacja musi podołać wszystkim zdarzeniom, dla których jest poowołana.

- Na terenie całego kraju strażaków obowiązują "Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych". Wynika z nich, iż działania wezwanych do takiego zdarzenia strażaków mogą ograniczyć się do ewakuacji osób oraz wydzielenia i oznakowania strefy zagrożenia w przypadku, kiedy dowódca akcji nie stwierdzi zagrożenia związanego z przebywającymi w obiekcie osobami - szczególnie grupami dzieci lub osobami o ograniczonej zdolności poruszania się. W takich przypadkach oraz w sytuacjach, kiedy skuteczne usunięcie gniazda owadów wymaga zastosowania specjalistycznych środków chemicznych, zgodnie z pzepisami, dowódca akcji przekazuje informację właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu o konieczności likwidacji gniazda przez specjalistyczną firmę dezynsekcyjną. Analogiczne postępowanie strażaków jest w przypadku, kiedy dostęp do gniazda owadów jest utrudniony i usunięcie go wymaga rozbiórki oraz późniejszej naprawy konstrukcji obiektu, a jego właściciel, zarządca lub użytkownik nie akceptuje takiej formy działania strażaków. W każdym z tych przypadków dowódca akcji informuje właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda owadów oraz pisemnie przekazuje miejsce zdarzenia z zaleceniem (w myśl art. 61 ustawy Prawo budowlane) zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu - komunikuje B. Zdęga.

Rzecznik podkreśla, że zaangażowanie strażaków w usuwanie rojów oraz gniazd owadów błonkoskrzydłych może stanowić osłabienie sił i środków Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych z natury rzeczy nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu powinna uniemożliwić tworzenie przez owady gniazd.


W związku z powyższym KP PSP zwraca się do państwa z apelem o rozwagę przy zgłaszaniu potrzeby naszej interwencji. Pamiętajmy, że nieuzasadnione wezwanie strażaków do usunięcia roju lub gniazda owadów może mieć wpływ na wydłużony czas dojazd jednostek ochrony przeciwpożarowej do innego zdarzenia, w którym faktycznie zagrożone może być czyjeś życie lub zdrowie.

Ku przestrodze:

należy opuścić pomieszczenie, w którym znajdują się owady,
nie należy zbliżać się do roju lub gniazda owadów na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym,
nie należy próbować samodzielnie usuwać roju lub gniazda owadów,
nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nich różnymi przedmiotami, spryskiwanie wodą lub środkami owadobójczymi,
należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.
 
Opr. (bwb)

Tagi

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-stypendia1
Piątek, 2022-08-19
List_mini_pt-podatki
Piątek, 2022-08-19
List_mini_stronie
Piątek, 2022-08-19
List_mini_stronie
Piątek, 2022-08-19
List_mini_pt-kolejed-----kopia
Piątek, 2022-08-19
List_mini_2u2a7040
Piątek, 2022-08-19
List_mini_pt-lse1
Piątek, 2022-08-19
List_mini_zdjecie
Piątek, 2022-08-19
List_mini_polanica
Piątek, 2022-08-19
List_mini_pt-itaka0
Czwartek, 2022-08-18
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz