ZŁOTY STOK - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-04-26 10:45:22
Burmistrz Złotego Stoku ogłasza
II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej: dz. nr 119 o powierzchni 1,8400 ha położonej w Chwalisławiu, gm. Złoty Stok, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1Z/00067098/1. Przeznaczenie w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego: ZN – tereny zieleni niskiej w obrębie enklaw śródleśnych i śródpolnych oraz w obrębie zainwestowania, bez prawa zabudowy. Cena wywoławcza 71.000,00 zł. Przetarg odbędzie się 09.06.2022 r. godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, pok.15. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 7.100,00 zł do dnia 26.05.2022 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku. 
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargów zawierają ogłoszenia wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku, Rynek 22. Ogłoszenia dostępne są na stronach internetowych www.zlotystok.biuletyn.net       oraz www.zlotystok.pl.
Szczegółową informację można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku,  Rynek 22, pok.17 lub telefonicznie 74/8164 – 153. 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_stronie
Piątek, 2022-07-01
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-narkobiznes
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-schodyb5
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-ladodeja0
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-krus8
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-rocznica11
Piątek, 2022-07-01
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2022-07-01
List_mini_polanica
Piątek, 2022-07-01
List_mini_polanica
Piątek, 2022-07-01
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz