Zwycięska wizja fortu „Owcza Góra”

KŁODZKO. Ponad 1 mln zł wygrała firma [One]+ Group w konkursie na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną fortu „Owcza Góra” wraz zagospodarowaniem terenu ogłoszonym przez „Wadex-Invest” a przeprowadzonym w trybie europejskim. Tym samym otrzymała ona zadanie ukierunkowania prac, co sprowadzi się do opracowania pełnobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego tego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu, założeń do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, programu funkcjonalno-użytkowego, oszacowania wartości zamówienia, uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, projektu wykonawczego, pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia.

Niedawno odbyła się prezentacja zwycięskiej pracy projektowej, dotyczącej przyszłego wizerunku i sposobu wykorzystania XVIII—wiecznego fortu „Owcza Góra” w Kłodzku. Przeprowadzili ją przedstawiciele firmy [One]+ Group, którzy bardzo rzeczowo i starannie podeszli do wyzwania związanego z konkursem autorstwa „Wadexu-Investu”. Tego potwierdzeniem jest przez nich przygotowana dokumentacja zdjęciowa, której część tutaj prezentujemy.

Architekci podkreślają, że historyczny fort znajduje się w fatalnym stanie. Składające się na niego obiekty są zdewastowane, spora ich część rozsadzana przez roślinność, w tym drzewa zakorzenione w fosach, murach bastionów, starych i nowych koszarach. W podobnej kondycji, czyli też złej, pozostają wnętrza pomieszczeń owych koszar i kleszcza wielkiej korony. Po niektórych obiektach fortyfikacyjnych w obrębie siedmioramiennej budowli prawie nie ma już śladu.

Położona na drugim brzegu Nysy Kłodzkiej budowla w przeszłości spełniała rolę fortu pomocniczego. Później przez długie lata była zapomniana, co sprzyjało postępującej dewastacji. Dziś z powodzeniem można wyprowadzić ją z cienia, inwestując w zupełnie nowszy jej wizerunek i przeznaczenie. W obu przypadkach nadaje się jej charakter proturystyczny. Za takim potraktowaniem przemawia lokalizacja fortu w odniesieniu do innych atrakcji w regionie. Sam w sobie może stanowić całodniową ofertę, a już na pewno w sytuacji, gdy zaistnieje jego skomunikowanie koleją napowietrzną z twierdzą. Niezależnie od tego wskazywany jest jako doskonała baza wypadowa np. do Srebrnej Góry, Ząbkowic Śląskich, Międzylesia a nawet Nysy. Tym bardziej, że z Kłodzka do wielu miejscowości położonych w promieniu do 60 km istnieje dogodne połączenie drogowe a nawet kolejowe.Autorzy koncepcji opowiadają się za zagospodarowaniem obszaru fortu jak i jego najbliższego otoczenia. W obrębie tego pierwszego lokalizują budynki wielorodzinne z apartamentowcami, hotel ze SPA, wieżę widokową, amfiteatr, powierzchnie wystawiennicze, park linowy, plac zabaw, teren gier wojskowych czy teren do paintballu i wspinaczki, także usługi gastronomiczne i turystyczne. W otoczeniu lokuje się stację kolejki gondolowej oraz okazały parking, punkty widokowe. Dla uzyskania zamierzonego efektu część budowli dawnego fortu musi zostać odtworzona, gdzieniegdzie przewiduje się prace inwestorskie. Zakłada się, że pod dachem funkcję mieszkalną spełniać będzie ponad 56 proc. powierzchni, zaś hotelarską i usługową odpowiednio: 23 i 21 proc.

Realizacja fizyczna całego przedsięwzięcia jest zakładana w latach 2016-2023 i została podzielona na pięć etapów. Zerowy obejmuje porządkowanie terenów zielonych, pierwszy – prace remontowo-inwestycyjne na pow. około 36 tys. m kw., drugi – takie same prace na powierzchni 34 tys., m kw., trzeci – znaczące inwestycje na pow. prawie 42 tys. m kw., czwarty – roboty remontowe, kosmetyczne i finalne na pow. ok. 6,5 tys. m kw. W konsekwencji w forcie ma znaleźć się hotel z 90 pokojami oraz niemal 150 mieszkań własnościowych i apartamentów do wynajęcia. Zwraca uwagę np. nowoczesna bryła dawnych koszarów, których podstawę stanowić będą stare mury a nadbudowę współczesny budulec z aluminium i szybami tworzywowymi włącznie.

Taka jest zwycięska wizja fortu „Owcza Góra”, którą inwestor chce przekształcić w rzeczywistość.
Bogusław Bieńkowski