Aleja ze szpalerem drzew nie jest zagrożona

BYSTRZYCA KŁODZKA (inf. wł.). W sąsiedztwie Wyszek jak i w samej tej miejscowości jest zauważalny rozwój indywidualnego budownictwa mieszkaniowego. Z tym wiąże się wzrost ruchu kołowego na wąskiej drodze prowadzącej do i z Bystrzycy Kłodzkiej, sąsiadującej z aleją ze szpalerami drzew. Stąd wzięły się obawy jej miłośników, w tym ekologów, o zachowanie tego miejsca w nienaruszonym stanie przy ewentualnej przebudowie drogi. Jej stan jest fatalny i zarządca sposobi się do remontu.


Piotr Budnik, przewodniczący Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej, przyznaje, że do lokalnego samorządu dotarła informacja o tym społecznym niepokoju. Stąd wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Kłodzku z zapytaniem o to, jak zamierza przeprowadzić to zadanie.
 

Wicestarosta kłodzki Piotr Marchewka powiedział naszej redakcji, że już jest gotowa dokumentacja na przebudowę tej drogi powiatowej. Roboty będą prowadzone odcinkami. - Nie jest planowana wycinka tam rosnących drzew poza tymi, które są obumarłe i stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia - zauważa rozmówca. - Remontując drogę, zmieścimy się w jej dotychczasowym pasie. Natomiast zastanawiamy się nad pieszo-rowerową ścieżką w tym szpalerze drzew. Chodzi o to, czy pozostawić ją z nawierzchnią szutrową, czy położyć masę asfaltową. W tym drugim przypadku byłaby niezbędna podbudowa, co groziłoby uszkodzeniem korzeni drzew. Wszystko wskazuje na to, że od tego drugiego wariantu odstąpimy.


W pierwszej kolejności Zarząd Dróg Powiatowych przebuduje odcinek w samych Wyszkach i ul. Nadbrzeżną w ciągu tej szosy. Jeśli chodzi o odcinek wzdłuż alei drzewnej, to jego modernizację przewiduje się w roku przyszłym.
(bwb)