Gmina podnosi operatywność jednostek OSP

STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Maj jest miesiącem szczególnie bliskim strażakom, bo to w nim przypada ich święto, w wielu gminach są obchodzone dni ochrony przeciwpożarowej. Słowem - pora na podsumowanie całorocznej działalności jednostek zawodowych oraz ochotniczych, ale i wytyczenia sobie kolejnych zadań.


W gminie strońskiej istnieją trzy jednostki OSP, przy czym każda z inną zdolnością operacyjną. Wynika to ze stanu liczbowego, posiadanego wyposażenia oraz bazy. Burmistrz Dariusz Chromiec przypomina, iż jednostki w Starym Gierałtowie i Stroniu Śląskim wchodzą w skład Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, co jest równoznaczne z możliwością ich zadysponowania do akcji prowadzonych poza gminą. Typowo lokalny status ma OSP w Bolesławowie, która odnotowuje renesans.

- Na miarę możliwości doposażamy jednostki w nowszy sprzęt ratowniczy i wyposażenie osobiste, a także w lepsze pojazdy. Inwestujemy w polepszanie warunków bazowych: nową remizą dysponują druhny i druhowie w Stroniu Śląskim, rozbudowaliśmy remizę w Bolesławowie, natomiast sposobimy się jeszcze w tej kadencji samorządu miejskiego do zmodernizowania takiego obiektu w Starym Gierałtowie. Przytoczę fakt, że ten ostatni przed wielu laty został wzniesiony z inicjatywy i siłami strażaków ochotników, przy wsparciu społeczeństwa z tej części gminy. Coraz bardziej odczuwalny jest brak w nim pomieszczenia świetlicy. Podczas zaplanowanych robót modernizacyjnych takie lokum tam zostanie dobudowane - zapewnia włodarz Stronia Śląskiego.

Dla mieszkańców wschodniej części ziemi kłodzkiej, gdzie nie ma zawodowej straży pożarnej, jest ważne, aby jednostki ochotnicze były sprawne na co dzień i mocno zintegrowane, w tym wewnętrznie. Tylko wtedy są w stanie szybko i sprawnie stawić czoła różnym wyzwaniom, nie tylko pożarom. Na tym coraz bardziej turystycznym obszarze częściej zdarzają się kolizje drogowe, trzeba pospieszyć z pomocą przedmedyczną, prowadzić działalność profilaktyczną. Stąd jakiekolwiek zawirowania interdyscyplinarne wewnątrz jednostek, a takie się zdarzają, przeszkadzają w ich funkcjonowaniu.

- Nie odpuszczamy sposobności sięgania po pieniądze w ramach dofinansowania z różnych programów na potrzeby OSP. Dowiedliśmy to nie tak dawno, przekazując dwa nowe samochody strażackie i tym samym podnosząc jeszcze bardziej mobilność jednostek - akcentuje nasz rozmówca.

(bwb)