BYSTRZYCA KŁODZKA - Informacja

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka przy Placu Wolności 1, wywieszono wykazy z dnia 28.02.2024 r.
 
• Wykaz nr 6/2024 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 45  wraz z ułamkową częścią gruntu  przynależną do lokalu, drogą przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku usytuowanego przy ulicy Stefana Okrzei 45  w Bystrzycy Kłodzkiej.
• Wykaz nr 7/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej 10 wraz z  ułamkową częścią gruntu przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
• Wykaz nr 8/2024 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Starej Łomnicy w granicach działki  nr  874 o pow. 0,69 ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Ww. wykazy będą wywieszone w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni, tj. do dnia 20 marca  2024 r.