Drogowe usprawnienia na długie lata

GMINA KŁODZKO (inf. wł.). Wśród oczekiwań mieszkańców wyrażanych we wnioskach płynących do władz gminy pozostają remonty dróg oraz mostów. Nie wszystkie ciągi komunikacyjne - o czym należy pamiętać - pozostają w gestii samorządu lokalnego. Tam, gdzie ma taką możliwość stara się wspomagać innych zarządców w pozyskaniu dofinansowania albo sam wspiera pieiądzem prace na najbardziej niezbędnych odcinkach.

W mijającej kadencji samorządu gminy, m.in. przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowano kosztem 3,5 mln zł drogę prowadzącą od szkoły do wiaduktu kolejowego w Krosnowicach. W Ołdrzychowicach Kłodzkich, przy wsparciu z Dolnośląskiego Funduszu Dróg, przeprowadzono gruntowny remont mostu nad Białą Lądecką. Zmodernizowano drogę w Ławicy, dołożono się 3 mln zł do wyremontowania dróg powiatowych na obszarze gminy, m.in. w Kamieńcu.

- Sporo pieniędzy wydaliśmy na wymianę lub montaż nowoczesnego oświetlenia drogowego. Dążymy w ten sposób do poprawy bezpieczeństwa na drogach, ale i oszczędności finansowych - argumentuje wójt Zbigniew Tur. - Zarówno poprawa stanu dróg oraz usprawnienia oświetlenia pozostają jednymi z wyzwań na nową kadencje samorządu.
(bwb)