Stary kurort z energetycznym charakterem

LĄDEK-ZDRÓJ (inf. zewn.). Najnowszą zdobyczą starego kurortu z ziemi kłodzkiej jest wywalczenie tytułu "Samorządowego Lidera Zarządzania 2023". Wymowną statuetkę potwierdzającą tę nagrodę Związku Miast Polskich i Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych odebrał w Pile burmistrz Roman Kaczmarczyk podczas Forum Rozwoju Lokalnego. To efekt wysokiej oceny działań uzdrowiskowej gminy na rzecz uniezależnienia się od tradycyjnych źródeł energetycznych i sprzyjania środowisku naturalnemu.
(abc)