Strażnicy miejscy bardziej skuteczni

KŁODZKO (inf. wł.). Nie tak dawno swoje święto mieli strażnicy miejscy. Na terenie kraju są obecni w wielu gminach, w tym w Kłodzku, wypełniając ważne zadania porządkowo-dyscyplinujące i o charakterze profilaktycznym. Choć w mieście pod twierdzą nie wszystkie stanowiska w SM są obsadzone, bo brakuje kandydatów - podobnie jak do innych służb mundurowych - w ocenie samorządu lokalnego w należyty sposób realizuje jej przypisane zadania.

- Nasza straż na pewno pilnuje przestrzegania porządku na terenie miasta, łącznie z ruchem pojazdów. Ma to związek z dokonanymi lub mającymi nastąpić zmianami w organizacji tego ruchu, gdzie ważna jest płynność oraz bezpieczeństwo jego uczestników - zauważa burmistrz Michał Piszko. - Przybywa interwencji w różnych sprawach, w tym spieszenia z pomocą osobom, które np. zasłabły. Tego lata mieliśmy dni z bardzo wysokimi temperaturami, więc takie zdarzenia częściej miały miejsce. Pozwolę sobie podziękować komendantowi i podległej jemu załodze podziękować za pracę, którą - w mojej ocenie - sumiennie wykonują. A tego efekty są widoczne choćby w spadku ilości interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, niszczeniem infrastruktury miejskiej.

Gospodarz Kłodzka wskazuje na coraz większą skuteczność w ujawnianiu sprawców aktów wandalizmu. Między innymi przy pomocy monitoringu udało się ustalić młode osoby, które w jednym z parków zdewastowały elementy małej architektury; poniosą koszty ich naprawy.

Straż Miejska w Kłodzku aktualnie zatrudnia 13 osób, w tym niektóre zbliżające się do wieku emerytalnego. Stąd działania na rzecz odmłodzenia jej składu.
(bwb)