KŁODZKO - Informacja

Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023, poz. 344 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, informację o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronach internetowych urzędu ( www.um.bip.klodzko.pl oraz www.klodzko.pl ) na okres 21 dni tj. od dnia 22.09.2023 r. do dnia 13.10.2023 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 237.0050.2023 z dnia 22.09.2023 r., część nieruchomości o pow. 25,00 m2 położonej w Kłodzku, przy ul. Grunwaldzkiej oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 69/21 (AM-1) obręb Zacisze, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00055034/6, z przeznaczeniem cele handlowe (grunt zabudowany kioskiem, który stanowi własność wnioskodawcy).