W Kłodzku utrudnienia na ul. Zamiejskiej

KOTLINA KŁODZKA (inf. zewn.). Na bardzo ważnej nie tylko dla Kłodzka ulicy Zamiejskiej finalizowana jest jej przebudowa. Wykonawca zadania, tj. firma Eurovia zapowiada zmianę organizacji ruchu na tym ciągu komunikacyjnym już 28 bm.
 

Od najbliższego poniedziałku nastąpi tam zmiana organizacji ruchu kołowego, który będzie dopuszczony od DK 8 do ul. Szpitalnej (z możliwymi utrudnieniami, jak np. podczas nakładania oznakowania poziomego na nawierzchnię). Do końca sierpnia br. Eurovia ustaliła taki harmonogram robót: 28.08 – planowane wdrożenie czasowej organizacji ruchu (etap 1), zamknięcie odcinka ul. Zamiejskiej: od skrzyżowania z ulicą Warty / Podgrodzie do skrzyżowania z ul. Szpitalną - układanie warstwy wiążącej na sięgaczu, podbudowa na zatokach, warstwa ścieralna na sięgaczu do Eurocash, 29.08 - planowane ułożenie warstwy ścieralnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Warty / Podgrodzie do skrzyżowania z ul. Szpitalną, 30.08 – wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach.
(abc)