Ronda lepszym rozwiązaniem dla ruchu

KŁODZKO (inf. wł.). Trwa budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowej i miejskich, czyli ul. Kościuszki z ulicami Daszyńskiego i Malczewskiego. Tymczasem Zarząd Powiatu Kłodzkiego oraz burmistrz Kłodzka przymierzają się do kolejnego podobnego zadania. I w jego przypadku niezbędna okazuje się finansowa pomoc zewnętrzna.

Ulice Dusznicka i Noworudzka w Kłodzku należą do ruchliwszych. Ich skrzyżowanie znajdujące się w rejonie stacji paliw BP należy do obiektów wymagających przebudowy. I w tę stronę zmierza zarządca drogi powiatowej, który tu widzi rondo. Jak mówi Piotr Marchewka - etatowy członek ZPK - takie rozwiązanie przede wszystkim przełoży się na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, zapewni jego płynność.

Burmistrz Michał Piszko już nieraz podkreślał, że w zadaniach inwestycyjnych, które skutkują poprawą drożności miasta, a są prowadzone przez powiat, gmina miejska aktywnie uczestniczy. Ale i ją czeka podobne przedsięwzięcie, bo zamierza przebudować skrzyżowanie ulic: Objazdowej, Zajęczej i Korytowskiej; ma powstać rondo.
(bwb)