CZYTELNICY - REDAKCJA: Na ratunek Młotom

WARSZAWA / GÓRY BYSTRZYCKIE (inf. zewn.). W piątek, 26 maja Sejm odrzucił weto Senatu ws. specustawy o budowie elektrowni szczytowo-pompowych. Sprzeciw Senatu (46 do 44 przeciwko specustawie) został przegłosowany przez 228 posłów PiS, 2 Lewicy (w tym posła z okręgu wałbrzyskiego Marka Dyducha), 3 Kukiz’15, 3 Polskich Spraw i 2 niezrzeszonych. Przeciwko odrzuceniu weta głosowało cała KO, całe PSL, 8 posłów Lewicy, 6 Polski 2050, 4 Porozumienia, 3 Lewicy Demokratycznej, 3 Wolnościowców i 5 niezrzeszonych. Konfederacja i 32 posłów Lewicy wstrzymało się od głosu.


Specustawa została przyjęta 238 głosami wobec 177 przeciw i przy 39 wstrzymujących się. Podczas pierwszego głosowania było to odpowiednio 304 za, 124 przeciw, 12 wstrzymujących. Kolejny krok należy do prezydenta Andrzeja Dudy, który ma 21 dni na podpisanie ustawy, ale może ją też odesłać do Trybunału Konstytucyjnego lub odmówić podpisania i przekazać z powrotem do Sejmu.

Jako Stowarzyszenie Niezatapialna Wioska Młoty zwrócimy się do głowy państwa z prośbą o niepodpisywanie specustawy. Przypominamy, że w dotychczas obowiązującym systemie prawnym nie ma przeszkód, aby realizować budowę elektrowni szczytowo-pompowych. Natomiast specustawa, dodając ESP do katalogu celów publicznych idzie w wielu miejscach “na skróty”, ograniczając prawa obywatelskie. Ustawa ma być nadrzędna w stosunku do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ESP ma być wydawana bez względu na istnienie bądź nie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zakłada się, że z dniem, w którym decyzja ta stanie się ostateczna, nieruchomości w niej określone przechodzą na własność Skarbu Państwa za odszkodowaniem, a następnie będą oddawane w użytkowanie wieczyste inwestorowi.

Wg zapowiedzi przedstawicieli rządu i partii rządzącej, ESP Młoty ma być pierwszym projektem realizowanym zgodnie z nowym prawem. Mimo że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, to Grupa PGE podpisała już w grudniu 2022 umowę o finansowaniu inwestycji (na 3,5 mld zł) z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A w kwietniu br. otrzymała zgodę od UOKiK-u na dokonanie koncentracji. Dzięki tej decyzji NFOŚiGW odpłatnie obejmie 49 proc. udziałów w spółce celowej Inwest 12 sp. z o.o. odpowiedzialnej z budowę ESP Młoty.

Patrycja Skimina
Niezatapialna Wioska Młoty