Publiczne pieniądze na ważne przedsięwzięcia

ZIEMIA KŁODZKA i ZĄBKOWICKA (inf. zewn.). Wtorek, 23 bm. przyniósł niektórym gminom i powiatom tak przez nie oczekiwane dofinansowania na większe lub mniejsze zaplanowane przedsięwzięcia.

I tak spółka Bystrzyckie Centrum Zdrowia otrzymała dotację w kwocie 5 803 462 zł celowaną na termomodernizację i zmniejszenie zużycia energii w budynkach przez siebie zarządzanych, natomiast na podobne zadania kwota 1 786 907 zł przypadła Kudowskiemu Centrum Kultury i Sportu. Środki pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Natomiast z konkursów pn. "Odnowa dolnośląskiej wsi", dotyczącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych oraz z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, kwoty rzędu od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych przydzielono jednostkom samorządu terytorialnego. Z powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego trafiły one do: Barda (40 tys. zł na plac zabaw w Brzeźnicy), Bystrzycy Kłodzkiej (30 tys. zł na melioracje i 134 700 zł na budowę oświetlenia w rejonie ul. Strażackiej), Ciepłowód (22,5 tys. zł na meliroacje i 39 992 zł na remont dachu obiektu wielofunkcyjnego), Kamieńca Ząbkowickiego (35 tys. zł na melioracje), gm. Kłodzko (39 990 zł na teren rekreacyjny przy SP w Ołdrzychowicach Kłodzkich i 35 tys. zł na melioracje), Kudowy-Zdroju (134 700 zł na oświetlenie w Brzozowiu i Pstrążnej), Lewina Kłodzkiego (40 tys. zł na infrastrukturę w Lewinie, 161 640 zł na zakup oznakowania drogowego, 528 tys. zł na drogę dojazdową w Zielonym Ludowym), Międzylesia (40 tys. zł na place zabaw w Domaszkowie i Międzylesiu), 161 640 zł na oświetlenie drogowe w Domaszkowie i Nowej Wsi, 20 038 zł na melioracje w Michałowicach, 144 000 zł na drogi dojazdowe rolne w Boboszowie i Roztokach), gm. Nowa Ruda (37 079 zł na potrzeby Jugowa, 161 640 zł na oświetlenie uliczne w Ludwikowicach Kłodzkich, 35 000 zł na melioracje w Ludwikowicach, 265 440 zł na drogę rolną w Sokolcu), Polanicy-Zdroju (466 000 zł na drogę rolną w Sokołówce), Radkowa (40 tys. zł na plac zabaw w Ścinawce Dolnej, 35 000 zł na melioracje w Ścinawce Średniej, 177 000 zł na drogę rolną w Wambierzycach), Stoszowic (40 000 zł na  świetlicę w Lutomierzu, 35 000 zł na melioracje, 270 000 zł na drogę rolną w Stoszowicach), Stronia Śląskiego (576 000 zł na drogę rolną w Strachocinie), Szczytnej (34 998 zł na melioracje w Chocieszowie, 420 000 zł na drogę rolną w Dolinie), Ząbkowic Śląskich (156 000 zł na drogę rolną w Grochowiskach), Ziębic (39 000 złna świetlicę w Dębowcu, 161 640 na ul. Słoneczną w Henrykowie, 35 000 zł na melioracje, 171 600 zł na drogę rolną w Czerńczycach), Złotego Stoku (40 000 zł na wiatę w Błotnicy, 161 640 zł na ul. Lelewela w Złotym Stoku, 16 256 zł na meliioracje w Złotym Stoku, 115 200 zł na drogę rolną w Laskach), powiatu kłodzkiego (394 000 zł na drogę rolną w Żelaźnie), powiatu ząbkowickiego (50 000 zł na zakup urządzeń pomiarowych i komputerowych, 15 000 zł na potrzeby geodezyjne).  
Opr. (bwb)