Jak przebiegnie obwodnica Szalejowa Górnego

GMINA KŁODZKO (inf. wł.). Jesienią będzie znana analiza wielokryterialna, dotycząca proponowanego przebiegu odcinka drogi nr 8, a pozwalającego ominąć Szalejów Górny. Jak wiadomo, dzisiaj przecina ona tą miejscowość i jest przyczyną sporego zagrożenia dla pieszych i zmotoryzowanych.

- Gmina jest zainteresowana tym, aby ta obwodnica została wykonana po pasie wskazanym w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego - informuje wójt Zbigniew Tur. - On jest istotny dla rozwoju Szalejowa Górnego, w tym dla w nim działających firm. Uważam go za jak najmniej kolizyjny, więc przekonujemy, że właśnie tym korytarzem powinien przebiegać.

Gminna wizja jest taka, aby odcinek DK nr 8 w obrębie tej dużej wsi rozpoczynał się przed wjazdem na tzw. szalejowską górę od strony Kłodzka i wpinał się w tę drogę powyżej zakładu produkującego okna, w kierunku Polanicy-Zdroju i Wolan.

- Niezrozumiały jest wariant wskazujący na poprowadzenie obwodnicy w sąsiedztwie powstającego zbiornika retencyjnego. Wiązałoby się to z dużą ilością wyburzeń, do tego koliduje z wieloma tam prowadzonymi inwestycjami. Pozostałe dwa odnoszą się do wykonania obejścia od strony Kamieńca - uzupełnia wójt.
(bwb)