KUDOWA-ZDRÓJ - Informacja

Kudowa-Zdrój 28-03-2023 r.
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24 oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia na: 16/2023 – składowanie ziemi, 17/2023 – parking oraz miejsca postojowe i lokalizację śmietników, 18/2023 – grunt pod garażem wybudowanym ze środków własnych Dzierżawcy.
W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia 28-03-2023 r. do 18-04-2023 r.