CZYTELNICY - REDAKCJA: Protest przeciwko budowie hydroelektrowni

GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA (inf. zewn.). 26 marca 2023 r., w samo południe, pod wodospadem w miejscowości Młoty odbył się protest mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka przeciwko planowanej budowie elektrowni szczytowo-pompowej. Wśród uczestników byli mieszkańcy m.in. Bystrzycy Kłodzkiej, Spalonej, Mostowic, Wójtowic, a więc miejscowości, które są bezpośrednio zagrożone przez rządowe plany.

Na początek głos zabrała prezes Stowarzyszenia Niezatapialna Wioska Młoty Agnieszka Skimina. Przywołała ona stanowisko stowarzyszenia, w którym czytamy m.in.:

1. Jako mieszkańcy Młotów i Gór Bystrzyckich domagamy się zaprzestania wszelkich prac związanych z przygotowaniami do wznowienia budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach.
2. Mamy dosyć 50-letniego życia w zawieszeniu, ciągłego odgrzewania tego projektu, który nie był opłacalny w latach 80. i nie jest opłacalny w obecnym miksie energetycznym z coraz większym udziałem OZE.
3. Domagamy się wstrzymania procedowania w sejmie specustawy o ESP, która uderza w podstawowe prawa obywatelskie. Kolejne etapy pracy nad nią są prowadzone bardzo pospiesznie, co utrudnia rzetelne konsultacje społeczne.
4. Chcemy zachować bogactwo przyrodnicze Gór Bystrzyckich, ocalić obszary Natura 2000, które w przypadku budowy elektrowni ulegną degradacji.
5. Chcemy ocalić zasoby wodne dla Bystrzycy Kłodzkiej i miejscowości Gór Bystrzyckich. To w Młotach jest ujęcie zasilające większość mieszkańców gminy w wodę.
6. Rozumiemy potrzebę magazynowania energii elektrycznej i rolę jaką pełnią ESP w systemie elektroenergetycznym, jednakże uważamy, że istnieją lepsze rozwiązania, które nie ingerują w przyrodę i krajobraz w takim stopniu jak może to mieć miejsce w Młotach.

Patrycja Skimina, rzecznik prasowy, zaprosiła wszystkich do obserwowania mediów społecznościowych Niezatapialnej Wioski Młoty. Po niej głos zabrała Krystyna Kolonko, prowadząca gospodarstwo ekoturystyczne w pobliskiej Nowej Bystrzycy. Mówiła m.in. o negatywnym wpływie ESP Młoty na turystykę regionu: "Dwa ogromne zbiorniki wodne zmienią mikroklimat Gór Bystrzyckich w promieniu 5 - 10 km, ociepli się. Tymczasem zimą ta gmina żyje z turystyki narciarskiej”.

Następnie Martyna Urban z Towarzystwa Przewodników Sudeckich opowiedziała o wyjątkowych walorach krajobrazowych i architektonicznych wsi Młoty oraz okolic: - Młoty to jedna z niewielu tak dobrze zachowanych wsi sudeckich. To nasz skarb, którego musimy chronić i z którego powinniśmy być dumni.

Dariusz Mielniczek, sołtys Mostowic i Piaskowic, odczytał 10 kłamstw na temat ESP Młoty. Są wśród nich:

1. Budowa dotknie tylko mieszkańców Młotów.
2. Mieszkańcy Młotów już dostali odszkodowania za wywłaszczenie, tylko się nie wyprowadzili.
3. W Młotach powstanie zalew wykorzystywany rekreacyjnie.
4. Mieszkańcy gminy Bystrzyca Kłodzka będą mieli tańszy prąd, zwiększy się ich bezpieczeństwo energetyczne.
5. Dzięki budowie elektrowni rozwinie się turystyka w regionie.
6. Budowa dwóch dużych zbiorników wodnych nie wpłynie na lokalny klimat i długość zalegania śniegu w Spalonej.
7. Mieszkańcom sąsiadujących wsi i Bystrzycy Kłodzkiej nie zabraknie wody.
8. Budowa geologiczna ziemi w Młotach jest w stanie utrzymać wodę w zbiorniku dolnym.
9. Budowa elektrowni szczytowo-pompowej będzie trwała 5 lat.
10. Do budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka będzie wpływało co roku 100 mln zł.

Michał Suchora z dolnośląskich Zielonych podsumował stan prac nad specustawą w sejmie - tryb jej procedowania jest skandaliczny. Komisja, na której odbyło się pierwsze czytanie została zwołana nagle, bez zapowiedzi. Posłowie i strona społeczna nie miała szans na przygotowanie. Padły na niej skandaliczne słowa posła Marka Suskiego, który wprost przyznał, że "w tej sprawie rząd idzie na skróty". W tak ważnej sprawie nie można iść na skróty - mówił - mieszkańcy Młotów 50 lat czekają na sprawiedliwość.

Suchora wspomniał też słowa ministra Michała Dworczyka, który nie chciał wziąć odpowiedzialności za brak odszkodowań w czasach PRL. Panie ministrze! Istnieje coś takiego jak ciągłość instytucji państwa. Jeśli wyciąga pan z szuflady towarzysza Gierka projekt, który przeleżał tam 50 lat, to niech pan weźmie całą za niego odpowiedzialność, a nie umywa ręce. Państwo musi zadośćuczynić Młotom za 50 lat ograniczania praw obywatelskich i majątkowych.

W tym samymi tonie wypowiadał się mieszkaniec Młotów Rafał Rippel. Odwołał się bezpośrednio do konstytucji: - "Procedowana w sejmie specustawa o ESP ingeruje w konstytucyjne prawo własności, art. 21, a na etapie konsultacji społecznych wysłano ją tylko do organizacji związanych z energetyką. Rozszerzenie katalogu inwestycji celów publicznych powinno odbywać się przy jak największym udziale społeczeństwa. Forma odszkodowania zaproponowna w specustawie nie ma nic wspólnego z pojęciem słusznego odszkodowania i również narusza postanowienia konstytucji”.

Stowarzyszenie zapowiada też interwencję na najbliższej sesji Rady Miejskiej, na której domagać się będzie od burmistrz Renaty Surmy wyliczeń, na podstawie których podaje do publicznej wiadomości kwotę 100 000 000 PLN z tytułu wpływów podatkowych dla gminy z ESP Młoty.
 
Patrycja Skimina

FOTOMIGAWKI Z WYDARZENIA
Foto Łukasz Lewandowski