Tak dla projektowania hydroelektrowni "Młoty"

KRAJ (inf. zewn.). Powrócił temat budowy hydroelektrowni w Młotach, w Górach Bystrzyckich. W minioną środę Polska Grupa Energetyczna, która ma być inwestorem ogromnego zadania, podpisała umowę o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie projektowania tej elektrowni szczytowo-pompowej.

Przypomnijmy, że w pierwszej połowie lat 70. XX stulecia rozpoczęto prace inwestycyjne zakładając, że powstanie obiekt o mocy 750 MW. Zaangażowano Przedsiębiorstwo Robót Górniczych z Wałbrzycha, które m.in. wykonało system tuneli, poprzez które miała być tłoczona do wyższego zbiornika woda z niżej położonego zbiornika, by następnie spływać energotwórczo do niżej położonego. Z braku dalszego finansowania w latach 80. ub. wieku zadanie wstrzymano.

Teraz - w dobie niedostatku prądu - powraca się do koncepcji zrealizowania hydroelektrowni, co wiąże się z wydatkiem nie mniejszym jak 4 mld zł. Jak informuje PGE - elektrownia zostanie podłączona do Krajowego systemu energetycznego linią elektroenergetyczną wysokiego napięcia 400 kV, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne regionu.

Pisaliśmy już za Biurem Prasowym PGE, że do lipca 2023 r. powinna być znana decyzja o fizycznym ruszeniu z budową i kierunkach robót do wykonania. Jeśli wszystko będzie na "tak", to zakłada się, że w roku 2030 hydroelektrownia w Młotach powinna stać się faktem.
Opr. (bwb)