Ogromna sadzawka też posłuży za lodowisko

STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). W ramach rewitalizacji parku Morawka jest w nim budowana ogromna sadzawka, która w porze zimowej, gdy tylko ścisną mrozy, zamieni się w ślizgawkę. Tym samym będzie to jedno z największych lodowisk na ziemi kłodzkiej, bo o powierzchni niemal 600 m kw.
 

Na dwa etapy podzielono zadania, które mają uczynić bardziej atrakcyjnym teren rekreacyjno-wypoczynkowy w strońskim osiedlu Morawka. W projekcie uwzględniono wyremontowanie lub odtworzenie elementów małej architektury, poprowadzenie kolejnych alejek spacerowych i ścieżek rowerowych, w tym nad górskim potokiem przecinającym ów park. Zadbano o wpisanie do harmonogramu zupełnie nowych obiektów, jak wspomnianą sadzawkę / lodowisko czy skatepark.
(bwb)