Parki wiejskie czekają renowacje

GMINA KŁODZKO (inf. wł.). Pięknie jawi się park podworski w Ołdrzychowicach Kłodzkich widziany oczami grupy studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ich koncepcja przygotowana z dużym polotem, ale oparta na na wskazanym gruncie ma szansę realizacji z chwilą, gdy gminie uda się zdobyć na ten cel fundusze. Wcześniej zakłada opracowanie wymaganej dokumentacji i poczynienie uzgodnień z konserwatorem zabytków.
 

Park w Szalejowie Dolnym sprzyja edukacji przyrodniczej

Wójt gminy wiejskiej Kłodzko Zbigniew Tur powiedział nam, że czynione są przymiarki do poddania renowacji parku "Retro" w Szalejowie Dolnym. To obszar rekreacyjno-wypoczynkowy w centrum wsi, w sąsiedztwie stawu, który to akwen może odegrać większą rolę w całej kompozycji terenu przymierzonego do rewitalizacji. Niewykluczone, że i w jego przypaku skorzysta się z wizjonerskiego spojrzenia studentów ze wspomnianej wrocławskiej uczelni.
(bwb)