Staw kąpielowy czeka na lepszy czas

ZŁOTY STOK (inf. wł.). Tegoroczne lato wysokimi temperaturami powietrza szukających ochłody wręcz wygania nad wodę. W Złotym Stoku przez wiele lat miejscem sprzyjającym takiej rekreacji był staw kąpielowy opodal centrum miasteczka. Był, gdyż zamknięto go z powodu wyeksploatowania. Na tę chwilę nie ma widoków, aby szybko został udostępniony.


Przed 12 laty w Złotym Stoku niemałe pieniądze wydano na rewitalizację otwartego basenu kąpielowego. Obiekt położony pomiędzy starówką a kopalnią złota poddano gruntownej przebudowie, bazując na programie funkcjonalno-użytkowym. Optował on w kierunku utworzenia stawu rekreacyjnego opierającego się na wodzie napływającej z naturalnego źródła, ale filtrowanej i dozowanej chemicznie.

- Teren należy do trudnych, jeśli chodzi o wskazane wykorzystanie. Znajduje się na nim tzw. kurzawka, która niewiadomej przyczyny po prostu przemieszcza się. To powoduje, że w piasku pod dnem stawu tworzą się korytarze, a przez to dochodzi do wymywania podłoża i pękania folii go uszczelniającej - informuje burmistrzyni Grażyna Orczyk. - Już kilkakrotnie folia była łatana, aż przyszedł jej kres. Wykonawcy tych robót twierdzą, że sama wymiana tworzywa nie przyniesie efektu w sytuacji, gdy kurzawka nadal daje znać o sobie.

W ostatnich latach zmieniły się na bardziej wymagające w zakresie bezpieczeństwa i higieny przepisy dla tego typu obiektów. Znajdujące się w obrębie stawu murki kamienne oraz inne elementy trwałej architektury stanowią zagrożenie dla releksujących się i muszą być usunięte.
 

- Reaktywowanie naszego stawu kąpielowego aktualnie wiąże się z koniecznością wydania ogromnych pieniędzy, jak na lokalne możliwości, dlatego z ich braku wyłączyliśmy obiekt z działalności - podkreśla burmistrzyni. - Pod uwagę wzięliśmy też i to, że w najlepszych okresach złotostockie kąpielisko było wykorzystywane przez pięć - sześć tygodni w roku. Nie zapewnia to wpływów, które pozwalają pokryć koszty jego eksploatacji, w tym zatrudnienia ratowników. Oczywiście, że dobrze byłoby mieć w Złotym Stoku basen kąpielowy, ale mierzymy zamiary na siły...

Gmina jest w posiadaniu nowego programu funkcjonalno-użytkowego dla stawu rekreacyjnego. Jeśli pojawią się fundusze, np. unijne, z dużą dotacją dla takich zadań, to chętnie po nie sięgnie. Założono przygotowanie dużej niecki basenowej z pięcioma torami pływackimi, wodnego placu zabaw dla dzieci, tężni solankowej i części towarzyszących. W roku 2021 zadanie było oszacowane na 13 mln zł.
(bwb)