Mieszkańcu zdradź źródło domowego ciepła

KŁODZKO / KUDOWA-ZDRÓJ (inf. wł.). Mimo nasilonej akcji informacyjnej prowadzonej szczególnie przez cały czerwiec tego roku, wielu mieszkańców zobowiązanych do złożenia deklaracji paliwowych tego nie uczyniło. W przypadku Kłodzka pod koniec poprzedniego miesiąca z wypełnionymi i przesłanymi formularzami pozostawało ponad 40 proc. właścicieli domów, zaś co do Kudowy-Zdroju też było ich na tym samym poziomie.

Burmistrzyni kurortu Aneta Potoczna słusznie zauważa, że niższy od oczekiwanego wskaźnik dostarczonych deklaracji to efekt pewnego bałaganu wprowadzonego przez inicjatorów akcji sprawdzającej, jakie źródła ciepła wykorzystujemy do ogrzewania mieszkań. Najpierw była mowa o tym, że zajmują się tym gminy i to do nich należy dostarczać wypełnione druki, później okazało się, że ma tym zająć się Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w ramach Centralnej ewidencji emisyjności budynków. Te osoby, które z obowiązku wywiązały się wcześniej nie czuły się zobligowane do ponownego wypełnienia formularza.

Włodarz Kłodzka Michał Piszko podkreśla, że wydłużono czas składania deklaracji do CEEB. Ci właściciele domów, którzy już mają za sobą zgłoszenie, będą mogli liczyć na dopłaty ze strony państwa przy zakupie węgla. Ten fakt powinien zdopingować innych do wywiązania się z obowiązku. A kto nie wie, jak wypełnić deklarację, może liczyć na pomoc w magistracie.

Podobną pomoc zapewniają urzędnicy z magistratu w Kudowie-Zdroju. Okazuje się, że jest ona potrzebna, bo w wielu dotychczas wypełnionych deklaracjach ujawniono błędy wymagające korekt.
(bwb)