Porozmawiają o ochronie przyrody pod Czarną Górą

STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Na 21 czerwca zaplanowano spotkanie z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odnośnie toczącej się dyskusji w sprawie ochrony przyrody i zagospodarowania przestrzennego gminy. Jak wiadomo - obowiązujące programy ochronne, np. Natura 2000, wyłączają z możliwości objęcia inwestycjami niektórych obszarów w tej części ziemi kłodzkiej. Wzbudza to pewne emocje wynikające m.in. z braku dostępu do informacji. Spotkanie mające odbyć się w ośrodku kultury będzie więc okazją do pogłębienia wiedzy i rozwiania wątpliwości.

- Odnotowujemy zaniepokojenie, głównie wśród lokalnych przedsiębiorców, rzekomą zapowiedzią ograniczenia możliwości rozwojowych dla niektórych podmiotów gospodarczych funkcjonujących w hotelarstwie, wypoczynku i rekreacji. Na obszarze naszej gminy miałoby to być spowodowane powiększeniem terenów objętych ochroną środowiskową. Jest to nieprawdą, bo te obszary od jakiegoś czasu już są ustanowione - zauważa burmistrz Dariusz Chromiec. - Aktualnie jest wykonywana inwentaryzacja w tym zakresie; ustala się konkretne siedliska fauny i flory, które z racji swej unikalności muszą być chronione, a więc i wyłączone z zabudowy.

Temu towarzyszy koncepcja RDOŚ dotycząca powiększenia powierzchni rezerwatu przyrody obejmującego Śnieżnik Kłodzki, Czarną Górę i Jaskinię Niedźwiedzią. Opiera się ona na włączeniu do niego dużego obszaru lasów zarządzanych aktualnie przez Nadleśnictwo Lądek-Zdrój.

- W tej strefie, poza Jaskinią Niedźwiedzią, nie przewiduje się większych działań inwestycyjnych. Zamierzeniem o tym charakterze, ale odległym w czasie, jest koncepcja wybudowania gondoli na Śnieżnik, o czym już zasygnalizowaliśmy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - mówi włodarz Stronia Śląskiego.

Wtorkowe spotkanie powinno przybliżyć jego uczestnikom zakres prac prowadzonych przez RDOŚ na rzecz ochrony przyrody we wchodniej i południowo-wchodniej części ziemi kłodzkiej.
(bwb)