Do centrum handlowego również inną drogą

KŁODZKO (inf. wł.). Nie od dziś mówi się nie tylko w ratuszu o konieczności przedłużenia ulicy Objazdowej i skomunikowania jej z ulicą Półwiejską. To pozwoliłoby "przybliżyć" do centrum handlowego rejon Ustronia i okolicznych wiosek, równocześnie polepszyło organizacje ruchu kołowego w tej części Kłodzka.


Ulica Objazdowa urywa się na wysokości galerii handlowej

- W tym roku w budżecie miasta wygospodarujemy pieniądze na zaprojektowanie dokumentacji technicznej - deklaruje burmistrz Michał Piszko. - Po drodze musimy rozwiązać problem własnościowy, bo stało się niefortunnie, że syndyk masy upadłościowej jednego z kiedyś funkcjonujących w tym obrębie przedsiębiorstw sprzedał nieruchomość - za zgodą sądu - osobie prywatnej. Uczynił to w sytuacji, gdy w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego ta nieruchomość stanowiła drogę. Nasi prawnicy będą teraz sprawdzać, jakie są możliwości wyjścia z tej sytuacji - czy pójdziemy procedurą wywłaszczenia, czy inną, np. wykupu gruntu.

Władze miejskie są skore do polubownego załatwienia tej kwestii, bo to m.in. oznacza nieodkładanie w czasie ważnego przedsięwzięcia komunikacyjnego.
(bwb)