OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIEURUCHOMOŚCI

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2021-02-18 10:41:56

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki (tel. 74 640 07 43) ogłasza, że: dnia 05-03-2021r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 212, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej:

57-350 Kudowa Zdrój, Jakubowice 16,
dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW 34987 [NKW: SW1K/00034987/8].

Przedmiotem opisu i oszacowania jest nieruchomość zlokalizowana w Kudowie Zdrój, Jakubowice 16, położona na działkach ewidencyjnych nr 137, 139, 140, 292 o łącznej powierzchni użytkowej 3,3982 ha, obręb 0003-Jakubowice. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest Ośrodkiem Wczasowym Dziennikarzy Nest-Lubicz. Ośrodek pełnił funkcję obiektu wypoczynkowego, szkoleniowego lub pobytu dla grup dzieci i młodzieży. Ośrodek składa się z 3 budynków z miejscami noclegowymi (w pokojach 1,2,3-osobowych), wyposażone w aneks kuchenny, łazienka, toaleta. Obiekt przystosowany do obsługi około 70 osób. Obecnie zaniedbany i zdewastowany, nienadający się do użytkowania. Od 2012 roku nie był użytkowany. Dojazd do nieruchomości odbywa się przez działkę 137 z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Przeważająca część terenu pozostaje niezagospodarowana, użytkowana jako tereny trwałych użytków zielonych na znacznej cześci zakrzaczony oraz w części użytkowany leśnie (na pow. 0,8470 ha).

Suma oszacowania wynosi 894 363,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 670 772,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 89 436,30zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika:

Bank BNP Paribas S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0196 0560

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Komornik Sądowy
Andrzej Suszycki

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-spalarnia1
Sobota, 2021-03-06
List_mini_pt-mlyn1
Sobota, 2021-03-06
List_mini_pt-wspolpraca
Piątek, 2021-03-05
List_mini_pt-ratuszb0
Piątek, 2021-03-05
List_mini_pt-kd
Piątek, 2021-03-05
List_mini_pt-czerwcowka2
Piątek, 2021-03-05
List_mini_2u2a1348
Piątek, 2021-03-05
List_mini_pt-repatrianci
Piątek, 2021-03-05
List_mini_pt-klucze
Czwartek, 2021-03-04
List_mini_pt-osemka1
Czwartek, 2021-03-04
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz